Estudiem i preparem sol·licituds d'acreditació als cossos laborals i funcionarials de professorat universitari (Ajudant Doctor, Contractat Doctor, Professor Universitat Privada, Professor Titular, Catedràtic d'Universitat):

 • Preparar i ordenar la documentació conforme als requisits de cada àrea de coneixement
 • Fer selecció i classificació de mèrits
 • Buscar indicis de qualitat
 • Analitzar CV, incloent-hi formació del sol·licitant, activitat docent, activitat investigadora, activitat professional i de transferència i divulgació
 • Redactar els camps requerits
 • Valorar possibilitats d'èxit
 • Enviament d'esborrany per a revisió
 • Càrrega de dades en l'aplicació *ANECA

L'interessat/da aportarà:

 • El seu CV complet
 • Els documents dels seus mèrits
 • La documentació necessària que se li requerisca


Per qualsevol consulta amb aquesta temàtica, s'ha de demanar cita cridant al 687 09 04 92 en horari de 10 a 20 hores de dilluns a divendres.

Dies d'atenció de l'assessoria acadèmica (a partir del 9/01/2023):

Dimecres matí de 10 a 13:30 hores

Dimarts vesprada de 17 a 20 hores