Catalan English French Italian Portuguese Spanish
ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ
MELCHOR BOTELLA

Projecte europeu VETPRO: Leonardo Da Vinci

Nº Projecte: 2013-1-ES1-LEO03-66535

Modalitat: Presencial
Data d'inici: 01 / 03 / 2014
Data de finalització: 30 / 04 / 2014
Professorat responsable: M. Sonsoles Jiménez González
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Tancada

Objectius

 • Coneixement dels participant de les demandes del mercat laboral en el sector de les TIC a Portugal, en concret en la regió Nord. Això implica el coneixement de les competències i qualificacions necessàries.
 • Coneixement de les pràctiques de treball en les empreses del sector de les TIC.
 • Adquirir una comprensió millor del sistema educatiu portuguès.
 • Conèixer les polítiques educatives que s’apliquen a Portugal.
 • Millorar la qualitat dels ensenyaments d’FP.
 • Fomentar la innovació i la col·laboració entre centres educatius d’Europa.
 • Promoure l’intercanvi d’experiències entre els participants i els seus homòlegs portuguesos per tal de fomentar la col·laboració i les pràctiques docents innovadores.
 • Incrementar la consciència de la dimensió europea entre els participants: Europa com a lloc de treball.
 • Fomentar entre els participants la promoció de projectes de mobilitat i col·laboració en els seus centres.
 • Subministrar als participants una oportunitat d’adquirir i millorar les seues competències lingüístiques en portuguès, així com les interculturals.

Continguts

 • Visites a centres educatius per a conèixer el sistema educatiu portuguès i compartir bones pràctiques amb el professorat d’FP.
 • Visites a empreses per conèixer els perfils professionals que es demanen hui en dia, nous mètodes de treball i estar en contacte amb la innovació.
 • Visites a autoritats públiques per conèixer les polítiques d’ocupació i educació que s’apliquen a Portugal.
 • Visites culturals per fomentar el concepte de ciutadania europea activa.

Més informació