Catalan English French Italian Portuguese Spanish
ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ
MELCHOR BOTELLA

ERASMUS+. KA1 - Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge

Nº Projecte: 2014-1-ES01-KA102-002625

Modalitat: Presencial
Hores: 12 mesos
Professorat responsable: German Nando
Certificat per: ESFMB
Matrícula: Tancada

Objectius

  • Completar el seu itinerari formatiu a través de la realització de pràctiques professionals especialitzades perquè puguen completar el seu currículum.
  • Transferir el que s'ha aprés a l'entorn de treball.
  • Consolidar les seues competències.
  • Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats i millorant d'una manera pràctica els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seua formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la seua vida i utilitzant les TIC.
  • Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seua competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.
  • Organitzar i coordinar equips de treball, supervisant el desenvolupament d’aquest, amb responsabilitat, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presenten.
  • Conéixer una altra cultura i tradicions per reforçar el concepte de dimensió europea activa.
  • Realitzar la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d'una petita empresa i fomentar la iniciativa emprenedora.
  • Conéixer entorns de treball en altres països de la Unió Europea.
  • Millorar les competències lingüístiques en l'idioma portugués, italià, anglés o alemany en funció d'on realitzen les estades formatives.

Continguts

L'objectiu principal de DSCE és que els participants desenvolupen, a través de les pràctiques formatives en empreses europees, les capacitats i habilitats per a completar, d'una manera pràctica, les competències adquirides en la FP i s'incorporen de forma eficient al mercat laboral únic europeu.

Vídeo Final

Més informació