PRÒXIMES ACTIVITATS FORMATIVES

MODALITAT TÍTOL HORES INICI LLOC
   
 Presencial Els processos electorals en l'administració 4 21/09/2018 C/Juan de Mena, 22  
 Presencial COMITÈ D'EMPRESA: La seua elecció i funcionament. Drets i deures dels seus membres  4  25/09/2018  C/Juan de Mena, 22  
Semi-presencial Curs: Prevenció de riscos laborals per a delegats de prevenció 50 20/10/2018 C/Juan de Mena, 22 i aula virtual