PRÒXIMES ACTIVITATS FORMATIVES

 

MODALITAT TÍTOL HORES INICI LLOC
   
 Semipresencial Preparació per als exàmens oficials de valencià (València)  30  1/12/2018  Juan de Mena, 18-baix. C.P. 46008 València i aula virtual
Presencial Tipologia de nòmines segons convenis. Parts de la nòmina. Diferents impostos en nòmina 4 20/11/2018  C/Juan de Mena, 22-baix València