Catalan English French Italian Portuguese Spanish
ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ
MELCHOR BOTELLA
Modalitat: Presencial
Data: 5/12/2019
Matrícula: Cancel·lat

Nota

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient.
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Lloc de realització: C/ Juan de Mena, 22-baixos de València
Horari: De 16:30 a 19:30 h.- cada 15 dies 3h/dia
Preu: Per determinar