Modalitat: Jornada en línia
Data d'inici: 27/4/2021
Data de finalització: 27/4/2021
Hores: 8
Professorat responsable: Manuela Latorre
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Cancel·lat

Objectius

 • Informar sobre la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, en seguretat i salut en el treball.
 • Conéixer els aspectes negatius de la precarietat laboral en seguretat i salut en el treball.
 • Analitzar i exposar, des de diferents punts de vista la labor dels delegats i delegades de prevenció.
 • Definir i conéixer les causes l'estrés laboral i com reduir-ho com reduir l'estrés laboral
 • Informar sobre la necessitat de realitzar la vigilància de la salut.
 • Conéixer les malalties professionals reconegudes i com sol·licitar el reconeixent de noves malalties professionals.
 • Diferenciar malalties professionals i malalties laborals.
 • Analitzar les causes dels accidents de treball
 • Compartir programes, experiències, materials i eines en Salut Laboral de tots els sindicats i sectors de la Intersindical Valenciana.
 • Incidir sobre la importància de la formació en prevenció, seguretat i salut laboral.
 • Sensibilitzar a la societat sobre la necessitat de cuidar la salut i generar una cultura preventiva.

Continguts   

 • La Salut Laboral és un dret i no és puc devaluar.
 • La precarietat en el treball genera inseguretat i aspectes negatius en el treball.
 • L'estrés laboral i com reduir-ho
 • La posada en comú programes, experiències i procediments en prevenció, seguretat i salut laboral.
 • La sensibilització cap a la prevenció de riscos laborals.
 • La promoció de la salut i cultura preventiva en el treball.
 • La prevenció, la seguretat i la salut laboral com a promoció del benestar laboral.
 • Les bones pràctiques en prevenció.

Metodologia

 • Metodologia activa i aprenentatge significatiu.
 • Una orientació pràctica a través de compartir programes, plans, experiències i materials auto formatius i amb el suport de delegats i delegades de prevenció amb experiència.
 • Preparar materials i campanyes sobre sensibilització de la salut laboral amb activitats i casos pràctics.

Criteris d'avaluació

 • Assistència, almenys, d’un 85% del curs.
 • Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.
 • Procediment: Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

Horari d'atenció del tutor

Unica sessió

Equipament informàtic mínim

Conexió a Internet

Coneixements previs

Cap

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell: Docents en general
Competències professionals: 
Lloc de realització:  Aula virtual
Horari: Per determinar
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 30
Mínim de participants: 15
Preu per a l'afiliació: Gratuït
Preu per a no afiliades: 30€
 
 

 MATRICULA'T