Modalitat: Jornada semipresencial
Data d'inici: 1/05/2022
Data de finalització: 10/06/2022
Hores: 8
Professorat responsable: Ester Rincon Rodriguez
Matrícula: Oberta

Objectiu

 •  Analitzar i exposar, des de diferents punts de vista, la labor dels delegats i delegades de prevenció. 
 • Compartir experiències, materials i eines.
 • Incidir sobre la importància de la formació dels delegats i les delegades de prevenció.
 • Sensibilitzar a la societat sobre la prevenció, la seguretat i la salut laboral.

Continguts

 • La posada en comú d'experiències i procediments en prevenció, seguretat i salut laboral.
 • La sensibilització cap a la prevenció de riscos laborals.
 • La promoció de la salut en el treball.
 • La prevenció, la seguretat i la salut laboral com a promoció del benestar laboral.
 • El consens en Salut Laboral

Metodologia

 • Una orientació pràctica a través de compartir experiències i materials autoformatius i amb el suport de delegats i delegades de prevenció amb experiència. 
 • Preparar materials i campanyes sobre sensibilització de la salut laboral amb activitats i casos pràctics.

Assistència, almenys, d’un 85% del curs.

Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.

Procediment: Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

Horari d'atenció del tutor

Per determinar.

Equipament informàtic mínim

Conexió a Internet

Coneixements previs

Informatica a nivell d'usuari

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.


L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Destinataris principals: Delegades i delegats de prevenció, delegades i delegats sindicals, treballadores i treballadors.
Àrea i nivell: Toda persona interessada
Competències professionals: Salut laboral.
Lloc de realització:  Aula virtual i lloc per determinar
Horari: Per determinar
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 50
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: 0€
Preu per a no afiliades: 20€
 
 

 MATRICULA'T