OFERTA FORMATIVA PER AL CURS 2018/2019

 
MODALITAT TÍTOL HORES INICI LLOC
 Semipresencial   Contacta amb eTwinning  20 2019 Seu STEPV en València i aula virtual  
 Semipresencial   Contacta amb eTwinning  20 2019 Seu STEPV en Gandia i aula virtual  
 Presencial   Grup de conversa en llengüa anglesa  10   18/02/19 Seu del STEPV en Castelló
 Presencial   Tertúlies dialògiques  15 2019 Seu del STEPV en Castelló
 Presencial   Programar per construir pensament crític  20 2019 Seu del STEPV en València