OFERTA FORMATIVA PER AL CURS 2018/2019

 
MODALITAT TÍTOL HORES INICI LLOC
 Semipresencial  
Contacta amb eTwinning
 20 2019 Seu STEPV en Castelló i aula virtual  
 Semipresencial  
Contacta amb eTwinning
 20 2019 Seu STEPV en Alacant i aula virtual  
 Presencial
Grup de conversa en llengua anglesa
 10 2019 Seu del STEPV en Castelló
 Presencial  
Tertúlies dialògiques
 15 2019 Seu del STEPV en Castelló