Catalan English French Italian Portuguese Spanish
ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ
MELCHOR BOTELLA

Funcions del Consell Escolar Municipal: Comissions d’Escolarització

Modalitat: presencial
Data d'inici: 29 / 03 / 2019
Data de finalització: 05 / 04 / 2019
Hores: 8h/edic.
Professorat responsable: Nuria López Primo
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: oberta

Objectius

  • Informar de quines funcions té un CEM.
  • Crear una consciència solidària en la distribució equitativa de l’alumnat d’una localitat entre TOTS els seus centres.
  • Saber com s’articula l’arranjament escolar del sistema educatiu i quina funció pot desenvolupar un CEM davant d’un arranjament injust o insolidari.
  • Explicar com s’escolaritza en una localitat a tots els xiquets i xiquetes. Processos en moments diferents.
  • Necessitat d’unes plantilles adequades per millorar la qualitat de l’ensenyament i quin paper desenvolupa el CEM.

Continguts

  • Funcions d’un CEM.
  • Arranjament Escolar anual.
  • Comissió d’Escolarització.
  • Membres d’un CEM.

Més informació