Catalan English French Italian Portuguese Spanish
ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ
MELCHOR BOTELLA

ESCOLA SINDICAL FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

L'Escola Sindical de Formació Melchor Botella (ESFMB) és l'escola de formació de la INTERSINDICAL VALENCIANA, és una entitat sense ànim de lucre, creada en el 2005. Naix de necessitat de donar formació, formal i no formal als professors, directius dels centres docents i treballadors de tota la Intersindical Valenciana. Aquesta entitat dona formació als 10 sindicats de la Comunitat Valenciana, amb un total d'uns 20.000 afiliats/as:

 • STEPV, Sindicat de treballadors i treballadors de l'ensenyament del País Valencià, sindicat majoritari en l'àmbit de l'educació pública no universitària.
 • STAS: Sindicat de Treballadors/as de les Administracions Públiques.
 • IS: Intersindical Salut.
 • SF: Sindicat Ferroviari.
 • STM: Sindicat de Treballadors/as del metall.
 • STICs: Sindicat de Treballadors/as d'Indústria i Comerç.
 • TUC: Treballadors/as per la Unitat de Classe.
 • OSUT: Organització Sindical Unitària de Treballadors/as.
 • CAT: Col·lectiu Autònom de Treballadors/as.
 • Sindicat de Jubilats/as.

L'ESFMB és com a entitat sense ànim de lucre, procura que les accions formatives siguen gratuïtes sempre que siga possible. L'ESFMB de la Intersindical Valenciana és l'encarregada que les accions formatives tinguen la màxima qualitat, estiguen vinculades a la millora de les condicions laborals i del servei prestat, i tinguen el màxim reconeixement administratiu possible.

Té una àmplia relació amb els centres docents, professors i equips directius de tota la Comunitat Valenciana, àmbit on opera, perquè es realitzen plans de formació específics per a aquests sectors. Existeix una col·laboració mútua entre l'ESFMB i aquests.

Per a això l'ESFMB de la Intersindical Valenciana té en l'actualitat signats convenis de col·laboració amb les següents institucions:

 • MEC.
 • Universitat de València.
 • Universitat Jaume I de Castelló.
 • Col·legi d'Infermeria de València.
 • VA UNIR de llauradors i ramaders del Pais Valencià.
 • Escola de Seguretat Marítima de Canàries.
 • Infomatic.
 • Col·lectiu LAMBDA.
 • ACSUD Les Segovias.
 • FUNDAR: Fundacion de la solidaritat i el voluntariat de la Comunitat Valenciana.
 • Editorial WOLTERS KLUWER.
 • ESCOLES SOLIDARIES.
 • Centre de Filosofia per a xiquets de la Comunitat Valenciana.
 • FESORD.-Federació de persones sordes de la Comunitat Valenciana.
 • BIOBLAU.- Grup d’ estudiants de biologia marina Bioblau. Facultat de ciències biològiques de la universitat de València.

Des del 2014, elabora, coordina i gestiona ,en col·laboració amb els IES de la Comunitat Valenciana, projectes de mobilitat d'alumnes per a les pràctiques laborals (FCts) en diferents països d'Europa.

Els nostres coneixements, associacions i centres docents amb els quals treballem ens han permés adquirir una gran experiència laboral i social en diversos sectors.

Des del 2013, l'ESFMB ajuda als centres docents en la gestió de projectes europeus de mobilitat d'alumnat d'FP i escolar, assumint la coordinació que els centres per la seua falta de personal i/o recursos, no poden gestionar, ajudant la internacionalització dels centres.