Serveis per al professorat universitari i per a persones i professionals que desitgen incorporar-se al sistema universitari.

Assessoria sobre:

  • Diferents figures de professorat i d'investigador i manera d'accés a aquests
  • Sistema i organització normativa de la universitat
  • Consultes i assessorament sobre acreditacions (programes *DOCENTIA, PEP i autonòmics), sexennis, mèrits docents, d'investigació, de transferència i divulgació, carrera professional, promocions, etc.
  • Convocatòries, beques, recursos administratius abans resolucions, etc.

L'interessat/da aportarà, en el seu cas, la documentació de la qual dispose.


Per qualsevol consulta amb aquesta temàtica, s'ha de demanar cita cridant al 687 09 04 92 en horari de 10 a 20 hores de dilluns a divendres.

Dies d'atenció de l'assessoria acadèmica (a partir del 9/01/2023):

Dimecres matí de 10 a 13:30 hores

Dimarts vesprada de 17 a 20 hores