Estudiem i preparem sol·licituds de sexennis d'investigació i de transferència:

 • Buscar indicis de qualitat
 • Seleccionar camp de coneixement
 • Seleccionar els anys i les aportacions
 • Analitzar el CV i valorar les possibilitats d'èxit
 • Definir estratègia
 • Redactar els camps requerits de cada aportació, justificant els mèrits
 • Enviament d'esborrany per a revisió
 • Càrrega de dades en l'aplicació *ANECA

L'interessat/da aportarà:

 • El seu CV complet
 • Les publicacions que no hagen sigut usades en un altre sexenni
 • La documentació necessària que se li requerisca


Per qualsevol consulta amb aquesta temàtica, s'ha de demanar cita cridant al 687 09 04 92 en horari de 10 a 20 hores de dilluns a divendres.

Dies d'atenció de l'assessoria acadèmica (a partir del 9/01/2023):

Dimecres matí de 10 a 13:30 hores

Dimarts vesprada de 17 a 20 hores