Movilidades: 30 alumnos o recién titulados de grado medio.

Familias profesionales:

     - Administración y Gestión (ciclo de Gestión Administrativa).

     - Comercio y marketing (ciclo T. Comercio).

     - Sanitaria (ciclo T. Curas auxiliares de enfermería).

Países de acogida: Italia, Malta y Portugal.

El proyecto "INTERNATIONALITATION OF VOCATIONAL TRAINING" nace como respuesta a la necesidad de los centros educativos de proporcionar a su alumnado la posibilidad de ampliar y mejorar la calidad de su formación realizando prácticas en empresas Europeas para entrar en contacto con la realidad del mercado laboral único europeo. La estrecha colaboración de los centros educativos del consorcio con el sindicato STEPV (sindicato mayoritario de la educación) ha facilitado el desarrollo de éste proyecto para dar respuesta a la demanda de los centros educativos.

Las actividades dentro de la empresa tendrán como objetivo la consecución de las competencias desarrolladas en el documento ECVET y estarán personalizadas para cada uno de ellos.

  

Projecte europeu VETPRO: Leonardo Da Vinci

Nº Projecte: 2013-1-ES1-LEO03-66535

Modalitat: presencial
Data d'inici: 06 / 05 / 2019
Data de finalització: 10 / 06 / 2019
Hores: 30
Professorat responsable: Alejandro López
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: tancada

Objectius

 • Coneixement dels participant de les demandes del mercat laboral en el sector de les TIC a Portugal, en concret en la regió Nord. Això implica el coneixement de les competències i qualificacions necessàries.
 • Coneixement de les pràctiques de treball en les empreses del sector de les TIC.
 • Adquirir una comprensió millor del sistema educatiu portuguès.
 • Conèixer les polítiques educatives que s’apliquen a Portugal.
 • Millorar la qualitat dels ensenyaments d’FP.
 • Fomentar la innovació i la col·laboració entre centres educatius d’Europa.
 • Promoure l’intercanvi d’experiències entre els participants i els seus homòlegs portuguesos per tal de fomentar la col·laboració i les pràctiques docents innovadores.
 • Incrementar la consciència de la dimensió europea entre els participants: Europa com a lloc de treball.
 • Fomentar entre els participants la promoció de projectes de mobilitat i col·laboració en els seus centres.
 • Subministrar als participants una oportunitat d’adquirir i millorar les seues competències lingüístiques en portuguès, així com les interculturals.

Continguts

 • Visites a centres educatius per a conèixer el sistema educatiu portuguès i compartir bones pràctiques amb el professorat d’FP.
 • Visites a empreses per conèixer els perfils professionals que es demanen hui en dia, nous mètodes de treball i estar en contacte amb la innovació.
 • Visites a autoritats públiques per conèixer les polítiques d’ocupació i educació que s’apliquen a Portugal.
 • Visites culturals per fomentar el concepte de ciutadania europea activa.

Els continguts del curs previ a la mobilitat són:

  • Cultura portuguesa.
   • Situació del país: dades soci-econòmiques i geogràfiques.
   • Clima i naturalesa.
   • Societat, cultura i costums.
   • Viure a Portugal.
   • La gastronomia.
   • El turisme.
  • Nocions bàsiques de l’idioma: salutacions, horaris, vocabulari bàsic i pronunciació.
  • Reforç del portugués, com a via principal de comunicació en el país.
  • Vocabulari tècnic.
  • Informació útil del país de destinació i llocs web clau.
  • Informació sobre el programa europeu Leonardo da Vinci Mobilitat-VETPRO.

Metodologia

Abans de la realització de la mobilitat es durà a cap un curs de cultura i llengua portuguesa. Durant l’estada es portaran a terme visites a centres educatius que imparteixen FP en les especialitats descrites, centres de formació de professorat, empreses i autoritats públiques.

Criteris d'avaluació

Caldrà assistir al 80% de les sessions planificades a Portugal i al 80% de les sessions del curs de portugués anterior a la mobilitat.

Horari d'atenció del tutor

Durant tota la mobilitat hi haurà un tutor que orientarà i acompanyarà el professorat per realitzar l’activitat.

Equipament informàtic mínim

No cal cap equipament informàtic.

Coneixements previs

No calen coneixements previs.

Informació

Una vegada realitzada la sol·licitud per part del/la candidat/a, per entrar en el procés de selecció obligatòriament es deu d'enviar currículum personal a:

Escola Sindical de Formació Melchor Botella

C/Juan de Mena, 18-baix.
46008-València.
Telf.: 96 391 91 47 ext.1.
o per correu electrònic a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

 
Àrea i nivell: Professors d’FP de les famílies d’electricitat, electrònica, informàtica i administració. ESO i PQPI.
Lloc de realització: Portugal. Reunió informativa: seu de València.
Horari: Dissabte 25 de gener a les 10:45 hores.
Normbre d'edicions: 1
Màxim de participants: 20
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: 0€
Preu per a no afiliades: 0€

MES INFORMACIÓ

ERASMUS+. KA1 - Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge

Nº Projecte: 2014-1-ES01-KA102-002625

Modalitat: presencial
Hores: 12 mesos
Professorat responsable: German Nando
Certificat per: ESFMB
Matrícula: tancada

Objectius

El projecte DSCE naix com a resposta a la necessitat dels centres educatius de proporcionar a l’alumnat la possibilitat d'ampliar i millorar la qualitat de la seua formació realitzant pràctiques en empreses europees per a entrar en contacte amb la realitat del mercat laboral europeu únic.
L'estreta col·laboració dels centres educatius del consorci amb el sindicat STEPV ha facilitat el desenvolupament d'aquest projecte per a donar resposta a la demanda dels centres educatius i possibilitar el contacte d’aquests amb les empreses nacionals i europees.
Atesa la difícil situació del mercat laboral a Espanya, on la taxa de desocupació juvenil supera el 50%, no és fàcil que els joves troben la seua primera ocupació, aquest projecte de mobilitat es fa necessari per a facilitar i ampliar les expectatives d'inserció en el mercat laboral, tant estatal com europeu, als alumnes que estan acabant la formació i als joves acabats de graduar.

La concreció d'aquest objectiu general serà:

 • Completar el seu itinerari formatiu a través de la realització de pràctiques professionals especialitzades perquè puguen completar el seu currículum.
 • Transferir el que s'ha aprés a l'entorn de treball.
 • Consolidar les seues competències.
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats i millorant d'una manera pràctica els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seua formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la seua vida i utilitzant les TIC.
 • Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seua competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.
 • Organitzar i coordinar equips de treball, supervisant el desenvolupament d’aquest, amb responsabilitat, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presenten.
 • Conéixer una altra cultura i tradicions per reforçar el concepte de dimensió europea activa.
 • Realitzar la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d'una petita empresa i fomentar la iniciativa emprenedora.
 • Conéixer entorns de treball en altres països de la Unió Europea.
 • Millorar les competències lingüístiques en l'idioma portugués, italià, anglés o alemany en funció d'on realitzen les estades formatives.

Tot açò contribuirà a millorar les oportunitats dels participants d'incorporar-se activament mercat laboral estatal o europeu, ja siga per compte propi o per a altri, d'una manera més efectiva.

Continguts

El projecte està pensat per a 72 alumnes o persones que acabaen d'obtindre el títol de grau mitjà de les famílies professionals de 'Administració i Gestió' (cicle de Gestió Administrativa) i d'informàtica i comunicacions (cicle de sistemes microinformáticos i xarxes) de 6 instituts de FP, que realitzaran una estada d'un mes (del 10 de maig al 10 de juny de 2014) a Alemanya, el Regne Unit, Itàlia i Portugal.
L'objectiu principal de DSCE és que els participants desenvolupen, a través de les pràctiques formatives en empreses europees, les capacitats i habilitats per a completar, d'una manera pràctica, les competències adquirides en la FP i s'incorporen de forma eficient al mercat laboral únic europeu.
Per a això necessiten desenvolupar competències específiques i tècniques sobre l'especialitat que han estudiat, però també seran necessàries altres competències clau com les culturals, lingüístiques, esperit emprenedor i iniciativa personal, capacitat de treballar en equip i coneixement d'altres entorns laborals per a facilitar així la seua inserció en el mercat laboral europeu, ja siga per compte propi o per a altri.

Informació

Els participantes necessiten:

 • Adquirir experiència laboral. Aquesta experiència donarà als participants una formació pràctica que els servirà per a incorporar-se al mercat laboral d'una manera més eficient.
 • Adquirir competències per a desenvolupar noves activitats professionals emergents dins del seu camp professional i fomentar l'esperit emprenedor.
 • Ampliar el currículum amb pràctiques en empreses.
 • Consolidar les seues competències professionals, posant en pràctica el que han aprés durant l'etapa de formació.
 • Conéixer i adaptar-se a altres entorns de treball. La experiencia aumentará sus expectativas al marco laboral Europeo consolidando la idea de Mercado laboral único Europeo.
 • Aprendre a aprendre, les experiències pràctiques en empreses doten l'alumnat d'autonomia, ja que els ofereix la possibilitat d'afrontar-se amb nous reptes per adquirir, assimilar i avaluar nous coneixements. - Aprendre a emprendre, explorant possibilitats de negoci relacionats amb les TIC, comerç, administració i màrqueting.
 • Adquirir competències per a treballar en equip, autonomia i iniciativa personal.
 • Augmentar les habilitats de comunicació i resolució de problemes.
 • Conéixer les demandes del mercat laboral europeu. El contacte amb les empreses i institucions públiques d'altres països del nostre entorn donarà als participants una visió global de les necessitats del mercat laboral europeu i els farà adquirir consciència de la necessitat de formació al llarg de la vida.
 • Conéixer els seus punts forts i organitzar una busca d'ocupació de manera efectiva usant les TIC.
 • Millorar les seues competències lingüístiques per a l'ocupació a Europa. Aquesta experiència els permetrà millorar la capacitat de comunicació en llengües estrangeres.

Media

Vídeo final del projecte

 

 
Àrea i nivell: Mobilitat d'estudiants i personal de formació professional.
Lloc de realització: Mobilitat a Alemanya, el Regne Unit, Itàlia i Portugal
Normbre d'edicions: 1
Màxim de participants: 72
Mínim de participants: 72

MES INFORMACIÓ

ERASMUS+. KA1 - Internationalitation of vocational training

Nº Projecte: 2015-1-ES01-KA102-014722

Modalitat: Presencial
Data d'inici: 01 / 06 / 2015
Data de finalització: 31 / 05 / 2016
Certificat per: ESFMB
Matrícula: Tancada

Continguts

Aquest projecte és un projecte de mobilitat d'alumnat de cicles formatius de FP de les rames d'Administratiu, Comerç i Auxiliar d'Infermeria.

Els països de destí són Malta, Itàlia i Portugal.

Les institucions del consorci que participen en aquest projecte són el IES Conselleria, IES Massamagrell, IES Maria Ibars.

Media

Vídeo final del projecte

 

 
Àrea i nivell: Mobilitat d'estudiants i personal de formació professional.
Lloc de realització: Mobilitat a Malta, Itàlia i Portugal.
MES INFORMACIÓ