Modalitat: En línia
Data d'inici: 1/10/23
Data de finalització: 1/12/23
Hores: 30
Professorat responsable: Ana María Miguel Miguel, José María López Ferrero, Cristina Mancebo Calderón y Verónica Marcos Manzano
Certificat per: Ministeri d'Educació i Formació Professional
Matrícula: Tancada

Objectius:

 •  Iniciar-se en el disseny i elaboració d'una programació aplicada a l'aula atesa la *LOMLOE.
 • Realitzar el disseny d'una unitat didàctica.
 • Elaborar i dissenyar els diferents elements requerits en una programació didàctica i d'aula des de justificacions legislatives i administratives.

 

Continguts:

 1. ENS PREPAREM PER A PROGRAMAR

1.1. Què és programar.

1.2. Preparació per a programar.

 1. PASSOS PER A FER UNA PROGRAMACIÓ

2.1. Què necessitem per a elaborar una programació?

2.2. Elements de la programació.

 1. PASSOS PER A FER UNA UNITAT DIDÀCTICA

3.1. Què necessitem per a elaborar una unitat didàctica?

3.2.  Elements de la programació.

 1. PROGRAMEM EN LES DIFERENTS ETAPES EDUCATIVES

4.1. Programació en Primària

4.2. Programació en Secundària o Batxillerat

4.3. Programació en Formació Professional

 

Metodologia

 • Es combinarà els continguts teòrics (mitjançant les presentacions en la plataforma virtual), amb la pràctica (realització d'activitats pràctiques, autoavaluacions i participació en els fòrums de discussió).
   Quatre autoavaluacions que corresponen als blocs 1 al 4:
   Activitat pràctica 1: Autoavaluació 1 relacionada amb el Bloc 1 de continguts.
   Activitat pràctica 2: Autoavaluació 2 relacionada amb el Bloc 2 de continguts.
   Activeu pràctica 3: Autoavaluació 3 relacionada amb el Bloc 3 de continguts.
   Activitat pràctica 4: Autoavaluació 4 relacionada amb el Bloc 4 de continguts.

   Tasca 1. (Relacionada amb el Bloc de continguts 1) Cerca de normativa específica de la nostra comunitat i en relació al currículum en l'etapa en la qual ens interessa realitzar una programació i una unitat didàctica.

   Tasca 2 i final:
   Elaborar un guió o índex d'una programació que vages a treballar a la teua aula, d'acord amb el grup i nivell educatiu en el qual estàs treballant durant aquest curs.
   Elaborar i desenvolupar una unitat didàctica que incloga tots els elements curriculars, d'acord amb la normativa LOMLOE.

 

Criteris d'avaluació

 • Els criteris d'avaluació són els següents:

   - Realitzar totes les autoavaluacions de cadascun dels blocs de continguts.

   - Realitzar de la tasca final.

   Aquests criteris d'avaluació quedaran reflectits en una taula de seguiment de l'avaluació de tots els participants en l'activitat formativa.

Horari d'atenció del tutor

El que marque el professorat en l'aula virtual per a les tutories.

 

Equipament informàtic mínim

Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet  i conexió a Internet

 

Coneixements previs

 • Informàtica a nivell d'usuari.

 

Comunicació amb el/la tutora

  • Les eines de comunicació que s'utilitzaran són els fòrums:
  • Un fòrum d'avisos en el qual es notificaran avisos, o notícies rellevants sobre el curs.
  • Un fòrum de cafeteria on els alumnes/as es poden comunicar entre ells/as.
  • Un fòrum general on es poden presentar els alumnes i on es tractaran dubtes o qualsevol interrogant que aparega al llarg del curs.
  • Un fòrum corresponent per a cada bloc de continguts.

 

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

 

Informació

El Ministeri d'educació sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada).

NOVETAT:  Capítol III, article 8, apartat 5 de l'Ordre EDU/2886/2011, DE 20 D'OCTUBRE:
 
En els cursos, seminaris, grups de treball i congressos, una vegada aconseguit el nombre mínim de persones participants que siguen professors, es podrà assignar places als qui no havent exercit la docència, complisquen tots els requisits per a això establits en el Reial decret 1834/2008 i l'Ordre 3857/2007. Aquestes places no podran superar el 15% del total de participants.

En una activitat de 50 participants, només podria haver-hi 15%=7 participants amb aquest benefici.


L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

 
Àrea i nivell: Professorat de tots els nivells educatius.
Competències professionals: Desenvolupament professional docent, desenvolupament del currículum competencial, i competència digital.
Lloc de realització: Aula Virtual
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 50
Mínim de participants: 30
Preu per a l'afiliació: 55€
Preu per a no afiliades: 90€
 

 

MATRICULA'T

Este portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.

No obstant això, conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat alienes a la de l'ESFMB. Si continueu navegant, entendrem que accepteu la nostra política de privacitat. Saber más

Acepto