Catalan English French Italian Portuguese Spanish
ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ
MELCHOR BOTELLA

Habilitats comunicatives del professorat

Modalitat: presencial
Data d'inici: 04 / 06 / 2019
Data de finalització: 04 / 06 / 2019
Hores: 8 h/edic
Professorat responsable: Iris Carceller
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: oberta

Objectius

 • Conèixer diferents eines digitals.
 • Aplicar diferents metodologies dins de l’aula.
 • Conèixer programa específic per comunicar-se amb les famílies.
 • Treballar al núvol amb els alumnes.
 • Conèixer aplicacions per facilitar el treball a l’equip directiu.

Continguts

 • Classroom.
 • Gamificació.
 • Aplicacions realitat augmentada.
 • Stopmotion.
 • Aplicacions comunicació.
 • Aplicacions per fer horaris.

Metodologia

 • Metodologia participativa, cooperativa i col·laboradora.
 • Agrupament grup menut (4 persones).

Criteris d'avaluació

 • Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
 • Assistència a les sessions.
 • Participació en les activitats proposades pel professorat, ja siga presencial i/o en línia.
 • Procediment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on-line.

Horari d'atenció del tutor

El dies de classe.

Equipament informàtic mínim

Ordinador personal i/o tablet per a les sessions presencials i de l'aula virtual

Coneixements previs

Informàtica a nivell d'usuari.

Comunicació amb el/la tutora

El dies de classe.

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

 
Àrea i nivell: educadors educació infantil
Competències professionals: competència en TIC
Lloc de realització: Escola de València a determinar
Horari: a determinar
Normbre d'edicions: 1
Màxim de participants: 30
Mínim de participants: 15
Preu per a l'afiliació: 0€
Preu per a no afiliades: 25€
MATRICULA'T