Catalan English French Italian Portuguese Spanish
ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ
MELCHOR BOTELLA
Modalitat: Virtual
Data: 1/12/2019
Matrícula: Matrícula oberta

Atenció!

Les mensualitats es giraran mensualment, documentació a omplir durant les primeres 48h, després de rebre el mail de confirmació de ser admés al curs. Grup mínim 15 i màxim 20 alumnes. Aquest curs no està certificat per cap entitat!

Nota

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient.
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat. 

Lloc de realització: Aula virtual
Horari: Tutories per determinar
Preu per a l'afiliació: 50€/mes
Preu per a no afiliades: 70€/mes

INSCRIPCIÓ