Catalan English French Italian Portuguese Spanish

Modalitat: En línia / Online
Data d'inici:  11/01/2021
Data de finalització:  19/02/2021
Hores: 30
Professorat responsable: M. Guadlupe Palau i Josep Ramón Torres Baldovi
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Cancel·lat
 

Objectius

 • Adquirir destreses per a analitzar les propostes educatives des d’una perspectiva crítica.
 • Conèixer les principals corrents pedagògiques des de finals del segle XIX i veure la seua concreció en els temaris d’oposicions tal i com estan redactats actualment.
 • Saber situar la praxis educativa a partir dels diferents paradigmes educatius.
 • Conèixer l’evolució paradigmàtica del fet educatiu i la seua adequació al model educatiu del segle XXI.
 • Delimitar fins a quin punt una millora en la praxis educativa no està sempre lligada a una renovació Pedagògica.

Continguts

 • Introducció a la filosofia educativa.
 • Introducció a la història recent de l’educació.
 • Revisió dels paradigmes educatius.
 • Adequació dels models educatius a la realitat que ens trobem a l’aula.
 • Renovació versus Innovació.

Metodologia

 • El curs està dissenyat per promoure l'aprenentatge autònom dels alumnes, amb molts recursos en forma de vídeos, enllaços, documents i espais de debat i comunicació.
 • Està desenvolupat complet en línia, i permet utilitzar el potencial d'internet (àudio, text, vídeo, animació) fàcil, ràpida i des de qualsevol lloc.
 • Es tracta doncs d’una metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques que estimulen l'assistent.

Criteris d'avaluació

Criteris i procediments d’avaluació

 • Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control d’assistència a través les eines de l’aula.
 • Participació en les activitats proposades pel professorat, ja siga presencial i/o en línia.
 • Procediment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

Horari d'atenció del tutor

De dilluns a divendres en horari de 17 a 21h.

Equipament informàtic mínim

Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet

Coneixements previs

Informàtica a nivell d'usuari.

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

 
Àrea i nivell: Docents en general
Competències professionals: Competència Pedagògica
Lloc de realització: Aula Virtual
Horari: Lliure
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 30
Mínim de participants: 15
Preu per a l'afiliació: 90€
Preu per a no afiliades: 130€

MATRICULA'T