Catalan English French Italian Portuguese Spanish

 

 
Modalitat: Semi presencial
Data d'inici: 16/12/2020
Data de finalització: 24/03/2021
Hores: 40
Professorat responsable: Jacobo David López Pérez
Matrícula: Tancada
 

Objectiu

  • Conocer cada elemento de la programación que indica la convocatoria de oposiciones.
  • Elaborar una programación didáctica y las unidades didácticas que la componen.
  • Realizar simulacros de exposiciones de oposición.

Continguts

Día 1: Fases de oposición, guión programación y unidades didácticas.
Dia 2: UD Introducción, objetivos didácticos y contenidos.
Dia 3: UD Metodología.
Dia 4: UD Evaluación; criterios de evaluación, actividades e instrumentos de evaluación, criterios de calificación y criterios de recuperación.
Día 5: Puesta en escena de la UD.
Día 6: PD Introducción, ubicación, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, contenidos, competencias profesionales, personales y sociales, justificación-contextualización.
Dia 7: PD Metodología; temas transversales o educación en valores, atención a la diversidad, actividades extraescolares, evaluación de la programación, evaluación inicial, inclusión TICs, alumnado con módulos pendientes.
Dia 8: Puesta en escena de la programación didáctica.
Día 9: Exposiciones de UD y PD.
Día 10: Exposiciones de UD y PD.

Horari d'atenció del tutor

Els dimecres cada 15 dies de 16:00 a 20:00 h.

Equipament informàtic mínim

Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs

Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el tutor

Els dies presencials en classe i correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell: Docents en general
Competències professionals: Competència Pedagògica
Lloc de realització: c/Juan de Mena, 22-baixos i en plataformes online
Horari: Dimecres cada 15 dies de 16:00 a 20:00 h.
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 30
Mínim de participants: 15
Preu per a l'afiliació: 180€
Preu per a no afiliades: 240€

MATRICULA'T