Modalitat: En línia
Data d'inici: 17/01/2022
Data de finalització: 13/03/2022
Hores: 30
Professorat responsable: Sonia Ibanyez, Merche Ariño i Alejandro López
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Tancada- Curs Iniciat - Espera segona edició

Objectius

 • -Conèixer el mapa normatiu del sistema d’ensenyament públic valencià. Analitzar els diferents nivells de concreció curricular i integrar-los en la programació.
 • -Dissenyar una proposta de programació didàctica que responga als requisits de la normativa, dels centres i de les convocatòries d’oposicions als cossos docents.
 • -Incloure en la programació metodologies actives i activitats motivadores per l’alumnat que responguen a un model d’escola democràtic, crític i inclusiu.
 • -Millorar la pràctica docent, especialment en l’avaluació de la proposta de programació, fent ús de diverses ferramentes d’autoavaluació.
 • -Ampliar els coneixements sobre diferents pràctiques docents i la seua aplicació a l’acció educativa i el desenvolupament normal del centre educatiu.

Continguts

 • Sistema d’ingrés als cossos docent públics. El procediment de concurs-oposició.
 • Normativa vigent en matèria educativa.
 • La programació didàctica. Elements principals (Objectius, continguts, competències…)
 • Metodologies i activitats d’ensenyament aprenentatge.

Metodologia

 • Metodologia basada en tasques.
 • Metodologia centrada en l’alumne.

Criteris d'avaluació

 • Assistència, almenys, d’un 85% del curs.
 • Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.
 • Adaptació al nivell del grup.
 • Adequació de les activitats als objectius proposats.
 • Adequació dels materials al grup i l’espai.
 • Compliment dels horaris i els termes establerts.
 • Procediment: Enquesta dels participants i autoavaluació del professor.

Horari d'atenció del tutor

El que marque el professorat en l'aula virtual per a les tutories.

Equipament informàtic mínim

Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet  i conexió a Internet

Coneixements previs

Informàtica a nivell d'usuari.

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria), així com l'atenció directa els dies presencials.

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell: Docents en general
Competències professionals: Competència Pedagògica
Lloc de realització:  Aula virtual
Horari: Lliure
Nombre d'edicions: 3
Màxim de participants: 40
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: 90€
Preu per a no afiliades: 120€
 

 

MATRICULA'T