Catalan English French Italian Portuguese Spanish

 

Modalitat: En línia
Data d'inici: 28/02/2021
Data de finalització: 01/04/2021
Hores: 30
Professorat responsable: Maria Guadalupe Palau Monteagudo i Josep Vicent Bataller Ferrando
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Cancel·lat

Objectius

 • Difondre el marc legal en el qual s'inscriu la programació d'aula.
 • Difondre el desenvolupament autonòmic de la normativa estatal necessària a la elaboració d'aula.
 • Oferir una aproximació general a les bases necessàries per elaborar una programació a partir dels Currícula específics de cada àrea i/o nivell.
 • Aconseguir que l'alumnat puga elaborar de forma autònoma programacions d'aula escaients al nivell del seu alumnat
 • Assolir estratègies eficaces per exposar la programació d'aula.

Continguts

 1. Del currículum a la programació d'Aula:
  • Objectius, continguts i avaluació
  • Adequació de la programació d'Aula al context educatiu
  • Procediments, actituds i conceptes
  • Des del currículum estatal a la programació d’aula.
 2. Metodologia
 3. Estratègies per a una programació per competències

Metodologia

Es presentarà a través de l’Aula Virtual un repositori amb tota la informació necessària.
Cada participant anirà elaborant el marc general de la seua programació justificant-lo amb el marc legal escaient.
A mesura que anirà elaborant les diferents parts de la programació les enviarà a un dels tutors qui l’orientarà sobre el que ha fet donant consells per millorar-la i adequar-la al marc legal.

Criteris d'avaluació

 • Assistència, almenys, d’un 85% del curs.
 • Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.
 • Procediment: Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

Horari d'atenció del tutor

De dilluns a divendres de 17 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim

Conexió a Internet

Coneixements previs

Cap

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell: Docents en general
Competències professionals: Competència Pedagògica
Lloc de realització:  Aula virtual
Horari: Lliure
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 30
Mínim de participants: 15
Preu per a l'afiliació: 50€
Preu per a no afiliades: 110€
 
 

 MATRICULA'T