Catalan English French Italian Portuguese Spanish

Modalitat: En línia
 
Inici: 19/01/2021
Finalització: 25/02/2021
Hores: 30
 
Professorat: FERNANDO PÉREZ, NÚRIA DEL VALLE, TONI LIGERO I LLUÏ ORTIZ
 
Certificat per: Conselleria d'Educació
 
Matrícula: Cancel·lat
 

 

Objectius

Proposem un curs que done al professorat les habilitats necessàries per a utilitzar, en línia,  les metodologies següents:

 • Treball per projectes
 • Treball per tasques
 • Classe invertida
 • Itineraris de recerca: (Literaris, científics, matemàtics, etc.)
 • Activitats lúdiques (allò que en anglés s’anomena gamificació)

Per a poder-les dur endavant i que a més es desenvolupen les competències en noves tecnologies cal anar cosa més enllà de usar l’ordinador. Cal desenvolupar en al menys tres competències essencials:

 • Ser competent a l’hora de buscar informació en les TIC:
 • Ser competent a l’hora de processar la informació que ofereixen les TIC
 • Ser competent a l’hora de produir informació amb les TIC

Continguts

 • estructura:

   1 Mòdul I: un nou paradigma educatiu

  1. Reflexió i base teòrica
  2. Cueprompter i Selvi (teleprompter)
  3. Prezi Vídeo
  4. Webex

   2 Mòdul II: comunicació efectiva

  1. Qüestions prèvies: què, quan, on, com i per què
  2. Canva
  3. ly

   3 Mòdul III: creació de recursos digitals

  1. Photocollage / Photopad
  2. Pinta
  3. Audacity
  4. Kdenlive / Moviemaker / iMovie

   4 Mòdul IV: Eines per a la difusió

  1. Padlet
  2. Mestreacasa / Portal.edu
  3. Telegram
  4. Aules

Metodologia

 • La metodologia pretén ser altament participativa. Es vol fugir de la conferència unívoca amb uns espais de debat reduït. Ans al contrari es vol que siguen els nuclis de debat els que marquen les pautes del que seran les intervencions dels experts.

 

Criteris d'avaluació

 • Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.
 • Adaptació al nivell del grup.
 • Adequació de les activitats als objectius proposats.
 • Adequació dels materials al grup i l’espai.
 • Compliment dels horaris i els termes establerts.
 • Procediment: Enquesta dels participants i autoavaluació del professor.

Professorat:

Nuria del Valle és mestra d’Educació Infantil i Primària. Amb vora 20 anys d’experiència docent en els diferents nivells educatius, ha coordinat diversos projectes d’innovació i investigació educativa. Apassionada dels models educatius actius, participatius i respectuosos amb la infància, ha rebut formació Reggio Emília a l’Institut Loris Malaguzzi. Al 2007 va obtindre el primer premi de coeducació de la CEICE amb el projecte La construcció d’un Somni. Coautora de la formació Connectat a l’Educació Infantil, col·labora com a comunicadora i ponent en formacions adreçades a la millora de la competència digital docent.

Toni Ligero és mestre de Música i Educació Infantil, professor superior de Piano i especialista en Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació. Durant la seua carrera pedagògica ha tingut oportunitat d’impartir docència a totes les etapes educatives, incloent secundària i universitat (professor associat al grau de Magisteri). Actualment compagina la seua labor docent amb l'artística, com a pianista i director de cors infantils. Recentment ha format part del Servei de Formació del Professorat, com assessor de l’àmbit TIC al CEFIRE d'Educació Infantil. Assíduament, participa en webinars i seminaris sobre Ensenyament Musical i Educació a Distància i continua realitzant formació per al professorat com a ponent extern.

Lluï Ortíz és mestra d’educació infantil i primària. Els darrers dos cursos acadèmics ha format part del Servei de Formació del Professorat com a assessora del CEFIRE específic d’Educació Infantil. Ha exercit com a directora de l’escola infantil El Salvador d’Ibi i durant quatre cursos ha sigut secretària del CEIP Blasco Ibáñez de Massalavés, on contribueix activament a la transformació educativa de l’etapa d’educació infantil, instaurant la pedagogia per ambients d’aprenentatge. En l’actualitat compagina la docència amb la formació del professorat sobre metodologies actives i respectuoses cap a la infància.

Fernando Pérez García és mestre d’Educació Primària i especialista d’Educació Musical i Professor de Trompa de Grau mitjà. Amb més de 20 anys d’experiència docent en diversos àmbits educatius i 6 anys de Coordinador TIC al CEIP Blasco Ibáñez de Massalavés, he desenvolupat la tasca d’assessor TIC al CEFIRE d’Educació Infantil de València durant el Curs 2019/2020, on he participat en webinars, gravació, edició i producció de vídeos i tasques de tutorització de diverses formacions tant a distància com presencials. La meua passió pel món de l’audiovisual ha fet que desenvolupara tasques com a videògraf i editor de vídeo realitzant moltes produccions relacionades amb aquesta feina.

 Horari d'atenció del tutor

El que marque el professorat en l'aula virtual per a les tutories.

Equipament informàtic mínim

Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet  i conexió a Internet

Coneixements previs

Informàtica a nivell d'usuari.

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria), així com l'atenció directa els dies presencials.

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell: Docents en general
Competències professionals: Competència didàctica en TAC (Teconologies de l'Aprenentatge i la Comunicació)
Lloc de realització:  Aula virtual
Horari: Lliure
Nombre d'edicions: 2
Màxim de participants: 30
Mínim de participants: 15
Preu per a l'afiliació: 90€
Preu per a no afiliades: 130€
 

 

MATRICULA'T