Catalan English French Italian Portuguese Spanish

 

Modalitat: En línia
Data d'inici: 10/01/2021
Data de finalització: 28/02/2021
Hores: 45
Professorat responsable: Jose Antonio Alabau Calle i Pablo Antonio Mediola Bereda
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Cancel·lat

Objectius

 • Conéixer el marc teòric  del treball per àmbits. 
 • Aproximar-nos a la creació d’una Programació Didàctica per ámbits.
 • Conèixer les peculiaritats de la concreció curricular al treball per àmbits.
 • Aproximar-nos a ferramentes de coordinació docent dins del treball per àmbits.
 • Conéixer i aplicar ferramentes d’avaluació idónees per al treball per àmbits

Continguts

 • El·laborar una Unitat Didàctica per àmbits. Presentació del curs: objectius, continguts i metodologia.
 • Definició d’àmbits: marc teóric i contextualització
 • Definició curricular: que seleccionar i com fer-ho. Programació Didàctica i Document Pont 4) Unitats i Projectes
 • La coordinació: codocència i àmbits
 • L’avaluació I: canvi de paradigma i creació d’activitats adequades
 • L’avaluació II: ferramentes d’avaluació
 • Pràctica final de curs: el·laboració d’una Unitat Didàctica per àmbits
 

Metodologia

El curs es realitzarà a distància. Els participants rebran un material de treball amb el desenvolupament teòric i una proposta pràctica per unitat, que serà revisada i avaluada pel professorat del curs, què estarà a disposició dels participants per a la resolució de dubtes a través de correu electrònic i de videoconferència. Igualment, es crearà un foro actiu de participació per a l’alumnat.

El treball pràctic estarà present al llarg de tot el curs, quedant recollit al portfoli personal dels participants. Igualment, per a finalitzar el curs, els participants hauran de realitzar una Unitat Didàctica on plasmaran allò treballat durant les distintes parts del curs.

 

Criteris d'avaluació

 • Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.
 • Adaptació al nivell del grup.
 • Adequació de les activitats als objectius proposats.
 • Adequació dels materials al grup i l’espai.
 • Compliment dels horaris i els termes establerts.
 • Procediment: Enquesta dels participants i autoavaluació del professor.

Horari d'atenció del tutor

El que marque el professorat en l'aula virtual per a les tutories.

Equipament informàtic mínim

Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet  i conexió a Internet

Coneixements previs

Informàtica a nivell d'usuari.

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria), així com l'atenció directa els dies presencials.

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell: Docents en general
Competències professionals: Millora de la pràctica docent en relació al treball per àmbits a 1r d’ESO. Aproximació a noves metodologies didàctiques i d’avaluació  Reflexió de la pràctica docent
Lloc de realització:  Aula virtual
Horari: Lliure
Nombre d'edicions: 2
Màxim de participants: 30
Mínim de participants: 15
Preu per a l'afiliació: 110€
Preu per a no afiliades: 160€
 

 

MATRICULA'T