Modalitat: Semipresencial
Data d'inici: 13/01/2022
Data de finalització: 10/03/2022
Hores: 30
Professorat responsable: Elena Simon i Juan Lillo
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Cancel·lat
 

Objectius

 • Adquirir els coneixements i capacitats necessàries per a redactar un Pla d'igualtat en educació.
 • Conéixer i transferir bones pràctiques coeducatives i per a la igualtat entre els sexes.
 • Adquirir els coneixements i capacitats per a desenvolupar i avaluar un Pla d'igualtat en educació.

Continguts

 • Pla director de coeducació 2018.
 • Plans d'Igualtat en educació.
 • Com redactar un Pla d'igualtat en educació?
 • Coeducació: didàctica per a la igualtat entre els sexes, bones pràctiques.
 • Eines per al desenvolupament i avaluació dels Plans d'igualtat.

Metodologia

 • Exposició magistral de continguts.
 • Aprenentatge dialògic.
 • Tallers, dinàmiques i activitats lúdiques.
 • Tutoria, seguiment i avaluació de les propostes de l'alumnat per a la redacció del Pla d'igualtat.
 • Exposició en pissarra digital de recursos web- materials didàctics i vídeos.

Criteris d'avaluació

 • Assistència, almenys, d’un 85% del curs.
 • Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.
 • Adaptació al nivell del grup.
 • Adequació de les activitats als objectius proposats.
 • Adequació dels materials al grup i l’espai.
 • Compliment dels horaris i els termes establerts.
 • Procediment: Enquesta dels participants i autoavaluació del professor.

Horari d'atenció del tutor

El que marque el professorat en l'aula virtual per a les tutories i els dies presencial de 17:30 a 20:30 hores

Equipament informàtic mínim

Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet  i conexió a Internet

Coneixements previs

Informàtica a nivell d'usuari.

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria), així com l'atenció directa els dies presencials.

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell: Professorat en actiu d'educació primària i secundària obligatòria en la Coordinació d'igualtat i convivència, o interessat en la coeducació i la didàctica per a la igualtat entre els sexes.
Competències professionals: Eines per al seguiment i l'avaluació dels plans d'igualtat i bones pràctiques coeducatives.
 
Lloc de realització:  Aula virtual i seu STEPV en Alacant
Horari: Lliure, excepte dies de connexió o presencials de 17:30 a 20:30 hores (13/1; 20/1; 27/1; 3/2; 10/2; 17/2; 3/3)
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 40
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: 0€
Preu per a no afiliades: 120€
 

 

MATRICULA'T