Modalitat: Taller semipresencial
Data d'inici: 28/01/2022
Data de finalització: 04/02/2023
Hores: 8
Professorat responsable: Ramon Torres
Matrícula: Tancada

Objectiu

 • Dotar al professorat d’estratègies per millorar les seues capacitats de lideratge i maneig de grups.
 • Mostrar la importància de l’ambient educatiu a l’aula de cara a millorar els resultats.
 • Dotar al professorat d’eines que li permeten entendre millor a l’alumnat.
 • Treballar amb eines que ens permeten resoldre problemes de convivència a l’aula
 • Esbrinar la importància de promoure l’autonomia de l’alumnat de cara a resoldre els problemes de convivència.

Continguts 

 • El sociograma:
  • Què és?
  • Com s’obtenen les dades?
  • Com es confegeix un diagrama?
  • Quines conclusions extraure del diagrama?
  • Qué fem amb la informació obtinguda?

Metodologia

 

 • El professorat assistents aportarà a la sessió presencial qüestionaris que haurà respost l’alumnat de la seua aula de tutoria.
 • Durant la sessió el professorat confegirà un sociograma amb els qüestionaris i es dissenyarà un pla de treball per resoldre els problemes detectats amb el qüestionari.
 • A l’aula virtual, el professorat penjarà els resultats del seu pla de treball amb una memòria global de l’activitat en un termini de 15 dies després de la sessió presencial.

Criteris d'avaluació

Assistència, almenys, d’un 85% del curs.

Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.

Procediment: Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

Horari d'atenció del tutor

Per determinar.

Equipament informàtic mínim

Conexió a Internet

Coneixements previs

Informatica a nivell d'usuari

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.


L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Destinataris principals: Professorat de Primària i d’ESO
Àrea i nivell: Toda persona interessada
Competències professionals: Competència social i Competència comunicativa
Lloc de realització:  Aula virtual i seu STEPV en Alzira
Horari: De 10 a 14 hores
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 25
Mínim de participants: 15
Preu per a l'afiliació: 0€
Preu per a no afiliades: 30€
 
 

 MATRICULA'T