Modalitat: Taller semipresencial
Data d'inici: 4/03/2023
Data de finalització: 11/03/2023
Hores: 8
Professorat responsable: Ramon Torres
Matrícula: Oberta

Objectiu

 • Dotar al professorat d’estratègies per millorar les seues capacitats de lideratge i maneig de grups.
 • Mostrar la importància de l’ambient educatiu a l’aula de cara a millorar els resultats.
 • Dotar al professorat d’eines que li permeten entendre millor a l’alumnat.
 • Treballar amb eines que ens permeten resoldre problemes de convivència a l’aula
 • Esbrinar la importància de promoure l’autonomia de l’alumnat de cara a resoldre els problemes de convivència.

Continguts

L’assemblea

 • Què és i per a què serveix?
 • L’odre del dia: qui el confecciona, com?
 • El desenvolupament de l’assemblea: rol del professorat, rols de l’alumnat
 • Acta i compromisos
 • Qué fem amb la informació obtinguda

Metodologia

 • El professorat assistents aportarà a la sessió presencial un qüestionari que els ponents hauran confegit i penjat a l’aula virtual?
 • Es prepararà per part dels assistents un joc de rol consistint en una assemblea d’aula sobre un tema triat pels ponents a partir de les respostes als qüestionaris.
 • Es representarà per grups l’assemblea preparada. S’analitzarà cada actuació per extraure’n conclusions
 • Es farà una posada en comú per extraure quin hauria de ser el desenvolupament d’una assemblea
 • A l’aula virtual penjarà en els 15 dies després de la sessió presencial, una sessió d’assemblea realitzada en el curs i les conclusions que n’ha extret
 • Criteris d'avaluació

Assistència, almenys, d’un 85% del curs.

Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.

Procediment: Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

Horari d'atenció del tutor

Per determinar.

Equipament informàtic mínim

Conexió a Internet

Coneixements previs

Informatica a nivell d'usuari

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

Dates de realització del taller formatiu:

1a Sessió formativa: Dissabte 4 de març del 2023, en horari de 10:00 a 12:00 hores, a la seu del STEPV d’Alzira, a la Plaça del Sufragi 11, Ent A i B.

2n Sessió formativa: Dissabte 11 de març del 2023, en horari de 10:00 a 12:00 hores, a la seu del STEPV d’Alzira, a la Plaça del Sufragi 11, Ent A i B.

Les altres 4 hores de formació, es dedicaran a la realització d’una tasca relacionada amb l'assemblea, i que serà explicada a la primera sessió formativa del dia 4 de març, per part del professorat responsable.


L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Destinataris principals: Professorat de Primària i d’ESO
Àrea i nivell: Toda persona interessada
Competències professionals: Competència social i Competència comunicativa
Lloc de realització:  Aula virtual i seu STEPV en Alzira
Horari: De 10 a 14 hores
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 25
Mínim de participants: 15
Preu per a l'afiliació: 0€
Preu per a no afiliades: 30€
 
 

 MATRICULA'T