Modalitat: Taller a distància
Data d'inici: 14/06/2022
Data de finalització: 15/07/2022
Hores: 12
Professorat responsable: Clare Heaney
Matrícula: Oberta

Objectiu

Al final d'aquest curs els participants seran capaços de:

 • Facilitar que l’alumnat produeixen un llenguatge activador a l'aula
 • Adoptar tècniques i estratègies per implicar millor el seu alumnat.
 • Comprendre els beneficis i els reptes de CLIL, i els enfocaments per dissenyar una lliçó CLIL
 • Avaluar una varietat de lliçons CLIL i aplicar les més adequades a la seva impartició per tal de millorar l'experiència i el rendiment dels estudiants
 • Implementar els mètodes i eines CLIL, juntament amb altres eines digitals i audiovisuals en l'entorn docent

Continguts

 • Producció d’un llenguatge activador a l'aula
 • Tècniques i estratègies d’ implicació de l’alumnat.
 • Comprenció dels beneficis i els reptes de CLIL.
 • Enfocaments per dissenyar una lliçó CLIL
 • Avaluació de les lliçons CLIL
 • Mètodes i eines CLIL 
 • Eines digitals i audiovisuals en l'entorn docent.

Metodologia

El requisit mínim per als participants en aquest curs és un nivell intermedi de B2 Anglès.

Assistència, almenys, d’un 85% del curs.

Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.

Procediment: Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

Horari d'atenció del tutor

Per determinar.

Equipament informàtic mínim

Conexió a Internet

Coneixements previs

Informatica a nivell d'usuari

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.


L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Destinataris principals: Aquest curs s'adreça principalment a professorat de primària, secundària i universitats que necessitin impartir els seus continguts en anglès. Aprendran tècniques que poden implementar a les seves aules.
Àrea i nivell: Toda persona interessada
Competències professionals: Obtenir una visió de la metodologia que sustenta l'enfocament CLIL; Avaluar recursos i llocs web que es poden utilitzar a l'aula CLIL; Aprendre a adaptar els mètodes d'ensenyament CLIL a la vostra pròpia formació; Desenvolupar una consciència d'estratègies didàctiques innovadores CLIL; Competència social i Competència comunicativa
Lloc de realització:  Aula virtual
Horari: Per determinar
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 50
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: 30€
Preu per a no afiliades: 50€
 
 

 MATRICULA'T