Modalitat: Presencial
Data d'inici: 6/05/2023
Data de finalització: 6/05/2023
Hores: 10
Professorat responsable: Andreu Escrivà i Heike Freire
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Oberta

Objectius

 • Proporcionar al professorat coneixements sobre les causes i els efectes del canvi climàtic al seu entorn immediat.
 • Reflexionar sobre les mesures que cal prendre per combatre el canvi climàtic
 • Difondre experiències que s’estan realitzant als centres per a treballar la conscienciació climàtica: 

Continguts

  • Causes i efectes del canvi climàtic al seu entorn immediat.
  • Mesures que cal prendre per combatre el canvi climàtic


  Activitats complementàries:

  • Tallers per als xiquets (Voluntariat Mediambiental Corbera)
  • Exposicions: La Pantanada fa 40 anys ús didàtic del material

Metodologia

 • Metodologia basada en tasques.
 • Metodologia centrada en l’alumne.

Criteris d'avaluació

 • Assistència, almenys, d’un 85% del curs.
 • Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.
 • Adaptació al nivell del grup.
 • Adequació de les activitats als objectius proposats.
 • Adequació dels materials al grup i l’espai.
 • Compliment dels horaris i els termes establerts.
 • Procediment: Enquesta dels participants i autoavaluació del professor.

Horari d'atenció del tutor

Els dies de realització de l'activitat formativa.

Equipament informàtic mínim

No cal

Coneixements previs

No cal

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria), així com l'atenció directa els dies presencials.

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell: Docents en general
Competències professionals: Medi didàctica
Lloc de realització:  Per determinar
Horari: Lliure
Nombre d'edicions: 3
Màxim de participants: 40
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: 0€
Preu per a no afiliades: 10€
 

 

MATRICULA'T