Modalitat: En línia
Data d'inici: 4/03/2023
Data de finalització: 11/03/2023
Hores: 8
Professorat responsable: Ximo Martínez
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Oberta

Objectius

  • Conéixer i saber aplicar activitats, recursos i metodologies interactives.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS


  • Coneix el funcionament i les aplicacions de les activitats d’Educaplay.
  • Reconéixer i saber aplicar diversos tipus d'activitats Educaplay.
  • Saber dissenyar i crear continguts en Educaplay.
  • Saber configurar activitats d’Educaplay en els nostres cursos.
  • Ser capaços d'exportar i importar continguts d’Educaplay.
  • Analitzar les interaccions del nostre alumnat en les activitats d’Educaplay.

Continguts

  1. Què és Educaplay
  2. Tipus d’activitats 

  2.1. Relacionar mosaic

  2.2 Ordenar lletres

  1. Ruleta de paraules 

  1. Creació 

  3.1. Editor integrat en Educaplay 


  1. Emmagatzematge i gestió 

  4.1. Banc de contingut 


  1. Aplicació en un curso 

  5.1. Activitat Edecaplay 

  5.1.1. Configuració 

  5.1.2. Resultats 

  5.2. Incrustar activitat: SCORM i LTI

Metodologia

 • El curs es desenvoluparà a la plataforma de l’ESFMB i constarà de: 

  1. Videoclasses. 
  2. Treballs i tasques proposades pel professorat del curs. 
  3. Lectura dels continguts allotjats al magatzem de documents del curs. 
  4. Participació en els fòrums.

  El nucli de l'acció formativa es desenvoluparà en les 2 sessions síncrones a través de l'aplicació de videoclasses (de 2 hores cada una), on s'exposaran els continguts, recomanacions i exemples d'aplicació de les diferents eines. Al mateix temps, es plantaran interaccions i exercicis pràctics perquè les persones assistents puguen aplicar els comentaris de les sessions. Per tant, la participació serà essencial per al correcte desenvolupament de les sessions. 

  Per altra part, es plantarà una tasca pràctica per a lliurar-la fora de les sessions síncrones. S’haurà de dissenyar, desenvolupar i aplicar una activitat d’Educaplay, perquè el tutor puga valorar que els i les participants són capaços de desenvolupar els seus propis continguts.

Criteris d'avaluació

 • L'avaluació final es compon dels següents factors:


  1. Assistència a les classes de vídeo (mínim 85%).
  2. Realització i superació de les tasques pràctiques o proves i qüestionaris d'avaluació de l'aprenentatge que, en el seu cas, puga plantejar el professor del curs.

  El curs es realitzarà a través de la plataforma de l’ESFMB  mitjançant videoclasses, que es realitzaran a la mateixa plataforma. A més, l'alumnat haurà  de:

  1. a) Realitzar  les tasques que proposa el professorat.
  2. b) Lectura dels continguts que s’allotgen al magatzem.
  3. c) Participació en els fòrums que proposa el professor.
  4. d) Superació de les proves avaluatives (qüestionaris) que poguera proposar el professor.

Horari d'atenció del tutor

Els dies de realització de l'activitat formativa.

Equipament informàtic mínim

 • Ample de banda: 1MB de baixada i 0,5MB de pujada. Els usuaris poden provar la seua banda utilitzant speedtest.net.
 • Equipament: al menys 2GB de memòria RAM i connexió a internet estable preferiblement cable o wifi.
 • Navegador: Google Chrome o Mozilla Firefox.
 • Auriculars i micròfon
 • Webcam: és recomanable, no imprescindible.
 • Es recomana l'ús preferible d'ordinadors o tauletes. En el cas de l'ús amb mòbils es recomana tenir la bateria carregada o connectada amb el carregador perquè consumeix gran quantitat de bateria

Coneixements previs

Per traure el màxim partit a aquesta acció formativa és necessari tenir experiència docent en cursos en línia, encara que no imprescindible. Per tant, cal conéixer i manejar-se dins de la interfície de Moodle, atenent específicament a preguntes com: 

 • Saber utilitzar els serveis bàsics dins d'un curs: fòrums, contingut, tasques, magatzems, etc. 
 • Saber editar, crear i gestionar els continguts i serveis.

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria), així com l'atenció directa els dies presencials.

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell: Docents en general. Docents de cursos en línia. Persones interessades a crear activitats interactives. Usuaris de Moodle
Competències professionals: Medi didàctica
Lloc de realització:  Per determinar
Horari: Lliure
Nombre d'edicions: 3
Màxim de participants: 40
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: 25 €
Preu per a no afiliades: 50 €
 

 

MATRICULA'T