Modalitat: En línia
Data d'inici: 22/03/2023
Data de finalització: 17/05/2023
Hores: 30
Professorat responsable: FESORD
Matrícula: Oberta

Objectiu

• Conèixer l'alfabet dactilològic
• Aprendre a presentar-te en llengua de signes
• Enumerar de l'1 al 30 en llengua de signes
• Descriure l'aspecte físic d'una persona en llengua de signes
Conèixer què és la sordesa, perquè és provocada i quins factors intervenen
• Conèixer alguns dels falsos mites sobre les persones sordes i la llengua de signes
• Signar sobre la família i les relacions de parentiu
• Signar sobre professions i llocs de treball
• Signar sobre el temps i el calendari
• Iniciar una comunicació en llengua de signes i proposar la seua finalització
Conèixer les pautes comunicatives amb persones sordes
• Conèixer els principals paràmetres formatius d'un signe
• Conèixer els quantificadors
• Conèixer els adverbis de lloc
• Conèixer i identificar l'ordre de l'oració en llengua de signes
• Enumerar els ordinals en llengua de signes
• Identificar i dissenyar les parts d'una casa
• Localitzar en l'espai un objecte de la casa i identificar objectes domèstics d'ús comú.

Continguts

 • - Coneixement del col·lectiu de persones sordes, la seua cultura, la seua història i, per descomptat, la seua llengua.
  - Descobriment de les peculiaritats individuals i col·lectives que envolten les persones sordes com a una minoria lingüística.
  - Aprenentatge de la consciència del significat de la sordesa o discapacitat auditiva.
  - Tipus de sordesa i els falsos mites associats a les persones sordes i a la llengua de signes.
  - Coneixement de l'espai de signació i el seu ús.
  - Coneixement de les pautes necessàries perquè una conversa en llengua de signes es realitze amb èxit.

Metodologia

Combinació de continguts teòrics amb activitats pràctiques, utilitzant diversos mitjans digitals. Al final del curs es realitzarà un xicotet test per a afermar el coneixement sobre els conceptes teòrics.

Com a part del procés, entre algunes de les sessions l'alumnat haurà d'acomplir algunes activitats, sempre tenint en compte les realitats personals i professionals.

Horari d'atenció del tutor

Dilluns i dimecres de 17:30 a 20:00 h.

Equipament informàtic mínim

Conexió a Internet

Coneixements previs

Informatica a nivell d'usuari

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.


L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Destinataris principals: Curs en línia i en valencià de llengua de signes per a principiants. Amb el que poder treballar lèxic i gramàtica de la llengua de signes, i aspectes socioculturals sobre la comunitat de persones sordes.
Àrea i nivell: Toda persona interessada
Competències professionals: 
Lloc de realització:  AULA VIRTUAL FESORD
Horari: de 18:00 a 20:30 hores
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 25
Mínim de participants: 25
Preu per a l'afiliació: 70€
Preu per a no afiliades: 95€
 
 

 MATRICULA'T