Modalitat: En línia
Data d'inici: 16/10/2023
Data de finalització: 15/01/2024
Hores: 100
Professorat responsable: Sonia Ibanyez, Merche Ariño i Alejandro López
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Oberta

Objectius

 • Conèixer les novetats de la nova normativa educativa proposada en la LOMLOE.

 • Desenvolupar un model adequat per al disseny de Situacions d'Aprenentatge.

 • Desenvolupar estratègies d'atenció inclusives basades en el DUA (Disseny Universal de l'Aprenentatge).

 • Adaptar la metodologia didàctica, incorporant l'aprenentatge cooperatiu i basat en reptes en les situacions d'aprenentatge.

 • Adquirir estratègies per a acompanyar i formar emocionalment a l'alumnat.

 • Aconseguir un model d'avaluació autèntica i competencial alineat amb el proposat en la LOMLOE.

 • Promoure l'ús de les TIC com a eina facilitadora i innovadora en el disseny de situacions d'aprenentatge.

 • Aprendre les funcions i finalitats del centre educatiu com a organització

 • Saber la delimitació normativa que comprenen les institucions educatives.

 

Continguts

 • Novetats en el currículum de la LOMLOE. Disseny de situacions d'aprenentatge.

 • Atenció a la diversitat des dels principis i pautes del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA).

 • Aprenentatge Cooperatiu.

 • Aprenentatge basat en reptes.

 • Acompanyament emocional.

 • Avaluació autèntica i competencial en la LOMLOE.

 • Ús de les TIC/TAC en el disseny de Situacions d'Aprenentatge.

 • Funcions i finalitats del centre educatiu com a organització

 • Delimitació de la  normativa que comprenen les institucions educatives.

 

Metodologia

 • Metodologia basada en tasques.
 • Metodologia centrada en l’alumne.

 

Criteris d'avaluació

 • Adaptació al nivell del grup

 • Adequació de les activitats als objectius proposats

 • Adequació dels materials al grup i l’espai

 • Compliment dels horaris i els termes establerts

 • Procediment: Enquesta dels participants i autoavaluació del professor

 

Horari d'atenció del tutor

El que marque el professorat en l'aula virtual per a les tutories.

 

Equipament informàtic mínim

Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet  i conexió a Internet

 

Coneixements previs

Informàtica a nivell d'usuari.

 

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria), així com l'atenció directa els dies presencials.

 

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

 

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell: Docents en general
Competències professionals: Legislació
Lloc de realització:  Aula virtual
Horari: Per determinar
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 50
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: 240€
Preu per a no afiliades: 300€
 

 

MATRICULA'T