Modalitat: En línia
Data d'inici: 3/10/23
Data de finalització: 19/12/23
Hores: 30
Professorat responsable: Jose Antonio Campo Martin i Clara Segarra Ortells
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Oberta

Objectius

 • Mostrar plantejaments i tècniques bàsiques per posar en funcionament un hort ecològic escolar amb èxit.

 • Presentar l'hort escolar com a primer pas per iniciar un projecte d'alimentació sostenible en un centre educatiu.

 • Donar importància a l'hort escolar ecològic com a recurs dins del currículum educatiu.

 • Crear una formació pràctica i de fàcil aplicació que puga arribar al professorat interessat.

 • Oferir un gran ventall de propostes educatives mitjançant l'activitat en l'hort escolar.

 • Reconèixer els impactes ambientals i socials del model d’alimentació i consum actual.

 • Conèixer la producció local d’aliments i el benefici al territori front als productes importats.

 • Analitzar les causes del canvi climàtic.

 • Conscienciar al voltant dels residus de l’alimentació i la seua problemàtica ambiental. La petjada de carboni dels aliments.

 • Aprendre a utilitzar aplicacions informàtiques per al càlcul de la petjada de carboni.

 • Conèixer i avaluar les fonts d'energia i el seu impacte ambiental.

 • Millorar l'eficiència energètica a la nostra escola.

 • Entendre la funció, oritge i transformació dels aliments i els seus impactes ambientals i socials (model agroindustrial front a model agroecològic. Productes locals i de temporada).

 • Analitzar els additius i la seva relació amb la salut.

 

Continguts

 • HORT ESCOLAR:

  Qué és un hort escolar ecològic: diseny, espai, orientació, sòl i reg; diferents models d'hort.

  Famílies hortícoles i les seues principals espècies, calendari de plantació adaptat al calendari escolar.

  La necessària  biodiversitat, les plantes aromàtiques, els frutals, la tanca de plantes mediterrànies, les plantes  ornamentals.

  La fertilització de la terra, elaboració de compost a l'escola, models de composters.

  Reproducció vegetativa : reproducció per llavors i reproducció asexual.

  Elaboración de planters i substrats. 

  Sembres i transplants.

  Plagues i malaltíes de l'hort.

  Manteniment en períodes no lectius.

  Les ferramentes de l'hort.

  Propostes de tallers per treballar la transversalitat a l'hort (matemàtiques, llengua, dibuix, ciències socials...)

 • CONSUM RESPONSABLE:

  Impactes ambientals i socials del model d’alimentació actual

  La producció local d’aliments. El benefici al territori

  El canvi climàtic

  Els residus de l’alimentació i la seua problemàtica ambiental

  El viatge dels aliments: contaminació ambiental i pobresa alimentària.

 • ENERGÍES RENOVABLES:

  Diferents fonts d'energia i impacte ambiental.

  Com millorar l'eficiència energètica a la nostra escola.

  Tallers pràctics d'energies renovables per realitzar amb l'alumnat.

 • ANÀLISI DE LA PETJADA DE CARBONI

  Què es la petjada de carboni i la seua importància.

  Ferramentes informàtiques per al seu càlcul

 • ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE:

  Funció, oritge i transformació dels aliments.

  Els additius i la seva relació amb la salut.

  Reconeixement dels productes ecològics.

  Productes locals i aliments de temporada.

Metodologia

 • Metodologia activa i participativa.
 • S'alternaran parts teòriques amb material de suport i pràctiques d'hort escolar i energies renovables l'alumnat participarà aportant les seves experiències i plantejant les qüestions oportunes.
 • Les persones assistents hauran de realitzar els treballs sol·licitats pel professorat i explicar-los i compartir-los amb la resta de participants.
 • Debat i reflexió front a qüestions mediambientals

 

Criteris d'avaluació

 • Adaptació al nivell del grup

 • Adequació de les activitats als objectius proposats

 • Adequació dels materials al grup i l’espai

 • Compliment dels horaris i els termes establerts

 • Procediment: Enquesta dels participants i autoavaluació del professor

Horari d'atenció del tutor

El que marque el professorat en l'aula virtual per a les tutories.

Equipament informàtic mínim

Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet  i conexió a Internet

Coneixements previs

Informàtica a nivell d'usuari.

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria), així com l'atenció directa els dies presencials.

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell: Docents en general
Competències professionals: 
 • Desenvolupar l'interès i el respecte pel mitjà natural.

 • Desenvolupar continguts mitjançant treballs experimentals.

 • Promourer l'interés i el respecte pel medi natural mitjançant projectes didàctics adequats.

 • Relacionar l'educació amb el medi i cooperar amb les famílies i la comunitat.

Lloc de realització: Aula virtual (teoria20h) i CEIP Enriqueta Agut (pràctiques10h)
Horari: 17:30-20:00 h.
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 30
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: 60€
Preu per a no afiliades: 90€
 

 

MATRICULA'T