Modalitat: Presencial
Data d'inici: 12/12/23
Data de finalització: 13/12/23
Hores: 10
Professorat responsable: Xema Sánchez
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Oberta

Objectius

 • Donar a conèixer les eines disponibles per a detecció i denúncia davant situacions de discriminació i delictes d'odi.
 • Promoure el pensament crític mitjançant el relat d'històries de vida de persones que pertanyen a col·lectius de la diversitat.

 

Continguts

 • Argumentaris per a la desconstrucció d'estereotips i prejudicis en la igualtat de tracte. 
 • Situació de la discriminació, igualtat de tracte en la Comunitat Valenciana. La infradenúncia. 
 • El llenguatge inclusiu i el seu paper transformador en la societat

Metodologia

  • La metodologia d'avaluació es basarà en la participació activa de les persones participants que assistisquen a la jornada.

 

Criteris d'avaluació

 • Compliment dels horaris i els termes establerts

 • Procediment: Enquesta dels participants i autoavaluació del professor

 

Horari d'atenció del tutor

Els dies de la formació de 9:30 a 14:30 h.

 

Equipament informàtic mínim

No es requerixen

 

Coneixements previs

No es requerixen

 

Comunicació amb el/la tutora

Atenció directa els dies presencials.

 

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

 

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

 
Àrea i nivell: Públic en general i personal tècnic d’entitats
Competències professionals:
 • Actitud proactiva i empàtica 
 • Bones habilitats comunicatives verbals i no verbals 
 • Aptituds adequades per a la planificació i l'organització 
 • Disposició per al treball en equip i adaptació a l'entorn
 • Altes capacitats d'observació i motivació. 
 • Capacitat d'identificació i comprensió d'idees en qualsevol text o discurs oral.
 • Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític 
 • Capacitat de diàleg per a la resolució de conflictes 
 • Capacitat d'escolta i habilitats de relació interpersonal
 • Interés pel coneixement i la formació permanent
 • Coneixement professional en la igualtat de tracte, no discriminació i delictes d'odi
Lloc de realització: seu del STEPV en carrer Juan de Mena, 18-baixos 46008-València
Nombre d'edicions: 1
Horari: De 9:30 a 14:30 h.
Màxim de participants: 40
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: 0€
Preu per a no afiliades: 20€
 

 

MATRICULA'T