Modalitat: En línia
Data d'inici: 23/10/23
Data de finalització: 20/11/23
Hores: 15
Professorat responsable: Xema Sánchez
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Oberta

Objectius

 • Objectius generals:

  • Aprofundir en la importància de l'espai en el procés d'aprenentatge dels xiquets.
  • Oferir estratègies per a analitzar i transformar els espais educatius.
  • Aportar recursos i experiències de referència.

  Objectius específics:

  • Afavorir l'actualització i perfeccionament professional en un entorn canviant que permeta una transformació de l'escola adequada als temps, des d'una visió crítica.
  • Presentar referents teòrics, pedagògics que sustenten la transformació fonamentada dels espais educatius.
  • Facilitar estratègies que ajuden a dissenyar espais que permeten generar un clima de benestar, que siguen acollidors, ordenats i estèticament cuidats i oferisquen oportunitats de joc, de llibertat de moviment, de relació, d'exploració i descans, tal com indica el Decret.
  • Documentar com a instrument de reflexió i avaluació per a poder millorar, compartir i visibilitzar els processos.
  • Partir de la reflexió de la pràctica educativa per a repensar els espais i elements escolars i promoure transformacions en els centres i les aules.
  • Relacionar aprenentatge, espai i sostenibilitat i plasmar de manera transversal i integral els objectius de desenvolupament sostenible.

 

Continguts

 • Actualització i perfeccionament professional.
 • Reflexió, disseny i implementació sobre la pràctica educativa.
 • Relació entre aprenentatge, espais i sostenibilitat.
 • Tractament educatiu dels espais, temps i materials en relació al projecte pedagògic.
 • Planificació i transformació d'espais educatius.
 • Documentació pedagògica com a instrument de reflexió i avaluació.

Metodologia

En el curs l'alumna i alumne disposarà de:

 • Usuari i contrasenya exclusiva.
 • Temari dividit per mòduls *visualizable tantes vegades com li faça falta.
 • Tutor en línia per a qualsevol dubte sobre el temari i el test d'avaluació (fòrum).
 • Suport tècnic per a qualsevol consulta sobre el funcionament de la plataforma de formació.
 • Obtenció del títol una vegada haja completat i superat el test d'avaluació del curs i l'enquesta de satisfacció d'aquest.

 

Criteris d'avaluació

 • L'aplicació del procés d'avaluació contínua de l'alumnat requereix d'una participació regular al llarg del curs. Es realitzarà un seguiment de la participació en el curs.

 • cEs considerarà com a requisit fonamental la lectura de, almenys, el 90% dels continguts didàctics

 • La qualificació de cada alumne/a serà sobre la base de la correcta assimilació de la matèria impartida, demostrada en la prova objectiva de l'avaluació del curs i en la participació i intervenció en les qüestions o polèmiques plantejades en els fòrums del curs.

 • La qualificació global del curs tindrà una quantificació numèrica entre 1 i 10, sense decimals. Es consideraran com a positives la qualificació compresa entre 5 i 10, i negatives les restants.

 • Al final del curs s'haurà de respondre a un qüestionari tipus test que consistirà, en una escala nominal de 20 preguntes amb 3 opcions de resposta, de les quals, només 1 serà la correcta, les respostes incorrectes no resten.

 

Horari d'atenció del tutor

Per determinar.

 

Equipament informàtic mínim

Ordinador amb connexió a internet

 

Coneixements previs

Informàtica a nivell usuari

 

Comunicació amb el/la tutora

Mitjançant correus electrònics, etc. mitjançant l'aula virtual

 

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

 

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

 
Àrea i nivell: Educadors i educadores de educacion infantil.Docents primer cicle d'infantil
Competències professionals: Competència educativa 
Lloc de realització: Aula Virtual
Nombre d'edicions: 1
Horari: Per determinar
Màxim de participants: 30
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: 36€
Preu per a no afiliades: 55€

 

MATRICULA'T