Modalitat: Semipresencial
Data d'inici: 23/04/24
Data de finalització: 29/04/24
Hores: 10
Professorat responsable: Elena Segura Lizán
Certificat: Conselleria d'Educació
Matrícula: Oberta

Objectius:

 • - Incrementar i potenciar les habilitats i competències emocionals del professorat.
 • - Acollir i entendre les emocions de l'alumnat per a estimular i millorar els seus aprenentatges.
 • - Desenvolupar la competència emocional en l'alumnat per a millorar el clima de convivència a l'aula i en el centre.
 • - Prevenir situacions de conflicte a l'aula i el centre.
 • - Adquirir coneixements de la funció del cervell en l'aprenentatge i les seves potencialitats.

Continguts:

 • - Què és la intel·ligència emocional.
 • - Components de les emocions.
 • - Les emocions en l'aprenentatge.
 • - L'estructura del cervell. El cervell emocional.
 • - Entenent la por, la ira, la depressió, la tristesa, i l'apatia. Regulació de l'ansietat i l'estrès.
 • - Tècniques per a la gestió i regulació emcional.
 • - Els components de la motivació. Com motivar l'aprenentatge.
 • - Empàtica. Escolta activa i assertivitat.

Metodologia

 • Principis metodològics: La metodologia emprada serà en tot moment, durant les sessions formatives:
 • - Dialògica: L'aprenentatge es realitzarà a través del diàleg, la qual cosa obliga a convertir el procés d'ensenyament¿ aprenentatge en un procés participatiu: el diàleg implica la participació obligatòria de l'alumnat i és oposat a l'ensenyament vertical i expositiu centrada en la figura de qui forma.
 • - Creadora de sentit: partint del pròxim als i les participants, per a arribar a desenvolupaments teòric¿pràctics, que siguen aplicables en la seua realitat concreta.
 • - Participativa: L'aprenentatge provindrà de la participació de l'alumnat, per al que es buscaran espais que faciliten la participació de tots i totes, ja siga individualment o en grup.
 • - Creativa: Desenvolupant així la capacitat dels propis destinataris/es per a generar alternatives.
 • - Experiencial: Que els aprenentatges parteixen de la pràctica del que es desitja transmetre.

 

Criteris d'avaluació

 • Avaluació per part de les persones participants i qüestionari individual d'avaluació.
 • Participació activa i responsable en les activitats i accions proposades. Elaboració d'un exercici final.
 • Assistència, almenys, d¿un 85% del curs. Control d'assistència.
 • Participación activa y responsable en las actividades y acciones propuestas. Elaboración de un ejercicio final.

 

Horari d'atenció del tutor

El que marque el professorat en l'aula virtual per a les tutories i els dies presencialsde.

 

Equipament informàtic mínim

Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet  i conexió a Internet

 

Coneixements previs

 • Informàtica a nivell d'usuari.

 

Comunicació amb el/la tutora

  • Les eines de comunicació que s'utilitzaran són els fòrums
  • El correu electrònic
  • Els dies de classe presencial

 

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

 

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.


L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

 
Àrea i nivell: Professorat de tots els cicles des d'Educació Infantil fins a Batxillerat i Cicles Formatius.
Competències professionals: Competencias socioemocionales del profesorado y el alumnado.
Lloc de realització: Aula virtual ESFMB i Seu STEPV València carrer Juan de Mena, 18-baixos
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 50
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: Gratuït
Preu per a no afiliades: 30€
 

 

MATRICULA'T