Catalan English French Italian Portuguese Spanish
ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ
MELCHOR BOTELLA

Trobada de delegats i delegades de prevenció

Modalitat: presencial
Data d'inici: 28 / 03 / 2019
Data de finalització: 28 / 03 / 2019
Hores: 8 h/edic
Professorat responsable: Manuela Latorre
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: tancada

Objectius

 • Analitzar i exposar, des de diferents punts de vista, la labor dels delegats i delegades de prevenció.
 • Compartir experiències, materials i eines.
 • Incidir sobre la importància de la formació dels delegats i les delegades de prevenció.
 • Sensibilitzar a la societat sobre la prevenció, la seguretat i la salut laboral.

Continguts

 • La posada en comú d'experiències i procediments en prevenció, seguretat i salut laboral.
 • La sensibilització cap a la prevenció de riscos laborals.
 • La promoció de la salut en el treball.
 • La prevenció, la seguretat i la salut laboral com a promoció del benestar laboral.
 • El consens en Salut Laboral

Metodologia

 • Una orientació pràctica a través de compartir experiències i materials autoformatius i amb el suport de delegats i delegades de prevenció amb experiència.
 • Preparar materials i campanyes sobre sensibilització de la salut laboral amb activitats i casos pràctics.

Criteris d'avaluació

 • Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
 • Assistència a les sessions.
 • Participació en les activitats proposades pel professorat, ja siga presencial i/o en línia.
 • Procediment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on-line.

Horari d'atenció del tutor

El dies de classe.

Equipament informàtic mínim

No es necessari

Comunicació amb el/la tutora

El dies de classe.

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

 
Àrea i nivell: seguretat i prevenció del treball
Competències professionals: competències de prevenció de riscos laborals. Salut laboral
Lloc de realització: Seu del STEPV a Alacant
Horari: A determinar
Normbre d'edicions: 3
Màxim de participants: 30
Mínim de participants: 15
Preu per a l'afiliació: 0
Preu per a no afiliades: 25€
MATRICULA'T