MODALITATS

Educació de Persones Adultes

Pujar
Erasmus+ vol millorar la qualitat i potenciar la Educació de Persones Adultes en tota Europa.
Ofereix al personal d'Educació de Persones Adultes oportunitats de Mobilitat per a l'Aprenentatge, amb l'objectiu d'ampliar i millorar el seu desenvolupament professional, a més de possibilitar la col·laboració amb els seus homòlegs d'altres països d'Europa. Mitjançant les Associacions Estratègiques dona suport a l'intercanvi de bones pràctiques i criteris d'innovació per a abordar reptes comuns, tals com el reconeixement de la formació cursada fora del sistema oficial, aconseguint que l'educació siga més accessible als adults i enriquint la capacitació de la ciutadania europea.

1.-Quines oportunitats ofereix?

Intercanvi de personal dins de les organitzacions d'Educació de Persones Adultes, amb la finalitat d'ajudar i millorar les seues habilitats lingüístiques i coneixement cultural, així com oferir una nova perspectiva sobre pràctiques i enfocaments pedagògics. Pot durar de dos dies a dos mesos, i fins i tot, un any. Les accions realitzades són per mitjà de:
 • Cursos o activitats de formació estructurades a l'estranger.
 • Període d'observació a l'estranger en un centre associat o una altra organització rellevant activa en l'àmbit de l'Educació de Persones Adultes, jobshadowing.
Cooperació a través d'Associacions Estratègiques entre institucions i organitzacions per a:
 • Intercanviar experiències i bones pràctiques.
 • Desenvolupar estratègies regionals.
 • Generar, aprovar i validar nous plans d'estudis.
 • Aplicar les polítiques europees d'Educació de Persones Adultes.
Cooperació amb empreses. Pot desenvolupar i incrementar l'atractiu i les aptituds empresarials dels adults en formació. També pot millorar la gestió, el lideratge i la pertinència dels programes d'Educació de Persones Adultes, amb l'objectiu que els alumnes puguen tindre majors oportunitats per a aconseguir un lloc de treball i assegurar que les institucions responguen amb rapidesa a les demandes del mercat laboral. Col·laborar amb les empreses pot significar les següents activitats:
 • Aprenentatge per observació, jobshadowing.
 • Col·laboracions en els plans d'estudis.
 • Cursos de formació i seminaris.
Poden participar empreses dels sectors públics i privats, grans empreses i pimes, organismes del sector públic, regionals i nacionals, així com intermediaris i associacions.
La plataforma electrònica dedicada a l'Educació de Persones Adultes a Europa (EPALE) consisteix en un aprenentatge mutu i intercanvi de bones pràctiques en línia entre els professionals de l'educació en aquest sector educatiu.

2.-Qui pot participar?

Poden participar les següents organitzacions i persones dels països del programa en l'àmbit de l'Educació de Persones Adultes:
 • Organitzacions.
 • Autoritats locals i regionals.
 • Professorat, directors de centres i altre personal.
 • Alumnat.

Educació Escolar

Pujar
Erasmus+ vol millorar la qualitat de l'ensenyament Preescolar, Primària i Secundària en els centres de tota Europa.
Ofereix als professionals d'aquests nivells oportunitats de Mobilitat per a l'Aprenentatge, amb l'objectiu d'ampliar i millorar el seu desenvolupament professional, a més de possibilitar la col·laboració amb els seus homòlegs d'altres països d'Europa. Mitjançant les Associacions Estratègiques dona suport a l'intercanvi de bones pràctiques i criteris d'innovació per a abordar reptes comuns, com l'abandó escolar o el baix nivell de coneixement bàsic, fomentant els vincles amb el món extraescolar i amb altres àmbits educatius i formatius.

1.-Quines oportunitats ofereix?

Oportunitats per als professors i personal no docent per a realitzar activitats de desenvolupament a l'estranger, d'ampliació de coneixement i aptituds. Activitats que poden durar de dos dies a dos mesos i fins i tot arribar a l'any. Són activitats tals com:
 • Cursos o activitats de formació estructurades a l'estranger.
 • Docència en centres d'ensenyament associats.
 • Període d'observació a l'estranger en un centre associat o una altra organització rellevant activa en l'àmbit de l'Educació Escolar, jobshadowing.
Amb ells s'obrin noves perspectives en educació, permetent intercanviar coneixements i bones pràctiques en diferents matèries.
Cooperació entre centres escolars o altres organitzacions amb la finalitat de millorar el nivell i la qualitat de l'ensenyament:
 • Creació d'Associacions Estratègiques internacionals per a afavorir temes d'interés comú que permeten a les institucions participants col·laborar durant dos o tres anys per a introduir pràctiques innovadores i noves formes de cooperació amb professionals de diferents àmbits.
 • Cooperació online entre centres escolars: eTwinning.
 • Els professors poden col·laborar amb altres col·legues europeus en projectes docents i posar-los en xarxa, accedir a recursos didàctics i participar en activitats de desenvolupament professional. eTwinning Espanya.

2.-Qui pot participar?

Poden participar les següents organitzacions i persones dels països del programa en l'àmbit de l'ensenyament Preescolar, Primària i Secundària:
 • Centres d'ensenyament.
 • Institucions locals i regionals.
 • Professorat, directors de centres, bibliotecaris i altre personal en aquests nivells educatius.
 • Alumnat d'aquests nivells educatius.

Formació Professional

Pujar
Erasmus+ vol millorar la qualitat de la Formació Professional a Europa, oferint als alumnes, als professors i al personal que imparteix ensenyaments de Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius de Grau Mitjà, oportunitats de Mobilitat per a l'Aprenentatge KA1 per a realitzar estudis i pràctiques a l'estranger. A més, ajudarà les institucions de Formació Professional a crear Associacions Estratègiques KA2 amb altres organitzacions i empreses i a establir així relacions sòlides amb el món laboral. En general, contribuirà a millorar les possibilitats d'ocupació i les habilitats personals i, d'aquesta manera, a potenciar la competitivitat de l'economia europea.

1.-Quines oportunitats ofereix?

Oportunitats per als alumnes de Formació Professional, estudiants en pràctiques i aprenentes de realitzar pràctiques a l'estranger per a augmentar l'ocupabilitat i millorar les seues expectatives laborals, facilitant-los la transició de l'àmbit de l'educació i la formació al mercat laboral, formant-se en:
 • Empreses o altres entitats (per exemple, administracions públiques o ONGs) per a adquirir experiència laboral.
 • Institucions de Formació Professional amb períodes d'aprenentatge pràctic en empreses.
Oportunitats per als professors i el personal no docent de realitzar activitats de desenvolupament professional de cara a millorar les seues competències, augmentar la capacitat de modernitzar les seues institucions i ampliar el seu coneixement de pràctiques, polítiques, i sistemes:
 • Formació (en forma de pràctiques en una empresa o en un centre formatiu).
 • Observació d'activitats professionals, jobshadowing (un període d'observació en una empresa o en un centre formatiu).
 • Docència (per a impartir classes en un centre de Formació Professional).
Cooperació entre institucions a través d'Associacions Estratègiques entre institucions de diversos països, i fins i tot sectors, a nivell local, regional, nacional i europeu, amb l'objectiu de millorar aquesta branca i aconseguir una formació de qualitat que responga a les expectatives dels mercats laborals nacionals i europeus, creant entorns més moderns, major capacitat per a treballar en l'àmbit internacional i mètodes més innovadors per a arribar als seus grups objectiu mitjançant, entre altres possibilitats:
 • Intercanvi de bones pràctiques i idees innovadores.
 • Aplicació del Sistema Europeu de Crèdits per a l'Educació i la Formació Professional (ECVET) i la Garantia Europea de la Qualitat en l'Educació i la Formació Professional (EQAVET).
 • Creació i aplicació de nous materials didàctics i mètodes pedagògics per a la Formació Professional.
 • Cooperació entre centres de Formació Professional i comunitats empresarials.
 • Cooperació entre diferents sectors per a compartir coneixements.
 • Cooperació amb empreses a través d'Associacions Estratègiques per a:
  • Elaborar i aplicar plans d'estudi concordes a les necessitats del mercat laboral.
  • Afavorir l'intercanvi de resultats orientat a responsables polítics, empreses i assessors dedicats a la Formació Professional.

2.-Altres activitats de cooperació

Són activitats gestionades directament per la Comissió Europea a Brussel·les. Les Aliances per a les Competències Sectorials atenen les necessitats de cada sector del mercat laboral i estableixen plans d'estudi i mètodes conjunts a partir de les necessitats reals d'especialització. Poden desenvolupar-se activitats variades i interconnectades, tals com:
 • Estudi de les necessitats i les competències, així com de la formació requerida pel mercat laboral en cada sector econòmic.
 • Disseny de plans d'estudi conjunts.

3.-Qui pot participar?

Poden participar les següents organitzacions i persones dels països del programa en l'àmbit de la Formació Professional:
 • Institucions educatives i altres proveïdors de Formació Professional.
 • Empreses, interlocutors socials i altres representants del món laboral, incloses les cambres de comerç i altres organitzacions comercials.
 • Organitzacions responsables de polítiques educatives en aquest sector educatiu.
 • Alumnat, estudiants en pràctiques i aprenentes.
 • Personal docent i no docent.

Este portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.

No obstant això, conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat alienes a la de l'ESFMB. Si continueu navegant, entendrem que accepteu la nostra política de privacitat. Saber más

Acepto