Catalan English French Italian Portuguese Spanish
ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ
MELCHOR BOTELLA
Conselleria d'educació MECD Universitat (UVEG) ESFMB FEDAP

Els certificats del MECD

Aquestos certificats son enviats a l'ESFMB. Tenen plena validesa per a qualsevols àmbit de l'administració.

Com recollir els certificats que expedim directament?

Per poder aconseguir els certificats us oferim tres vies:

  • Passeu per la seu de l'Escola –C/ Juan de Mena, 18, 46008 València–, els matins de 10:00 a 14:00h.
  • Poseu-vos en contacte amb algun permanent sindical, o altra persona de confiança, i autoritzar-lo perquè ell el reculla en nom vostre. Ací vos deixem un model d'autorització. Hauràs d'adjuntar també una fotocòpia del DNI.
  • Podeu enviar una carta signada sol·licitant-ho, juntament amb una fotocòpia del DNI. Ací vos deixem un model, afegint un sobre segellat amb la vostra adreça a: Escola Sindical de Formació Melchor Botella, C/ Juan de Mena, 18, 46008 València.