Catalan English French Italian Portuguese Spanish
ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ
MELCHOR BOTELLA
Conselleria d'educació MECD Universitat (UVEG) ESFMB FEDAP

Els certificats de l'ESFMB

Aquestos certificats els lliura l'Escola. Tenen validesa per a qualsevols àmbit privat. Poden tardar entre quinze dies i un mes després d'entregades les actes pel professorat.

Com recollir els certificats que expedim directament?

Per poder aconseguir els certificats us oferim tres vies:

  • Passeu per la seu de l'Escola –C/ Juan de Mena, 18, 46008 València–, els matins de 10:00 a 14:00h.
  • Poseu-vos en contacte amb algun permanent sindical, o altra persona de confiança, i autoritzar-lo perquè ell el reculla en nom vostre. Ací vos deixem un model d'autorització. Hauràs d'adjuntar també una fotocòpia del DNI.
  • Podeu enviar una carta signada sol·licitant-ho, juntament amb una fotocòpia del DNI. Ací vos deixem un model, afegint un sobre segellat amb la vostra adreça a: Escola Sindical de Formació Melchor Botella, C/ Juan de Mena, 18, 46008 València.