ERASMUS+. KA2 - WOMEN'S LEGACY

Nº Projecte2020-1-ES01-KA201-083060

Modalitat: Presencial
Data d'inici: 01 / 09 / 2020
Data de finalització: 31 / 08 / 2023
Matrícula: Tancada
Lloc de realització: Italia, Lituania, Escocia i Espanya.

Continguts

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport pretén amb aquest projecte, basat en la cooperació regional transfronterera, desenvolupar polítiques educatives de projecció europea, derivades d'iniciatives del Pla Director de Coeducació (PDC) de la Comunitat Valenciana. Un dels aspectes més rellevants d'aquest PDC és la necessitat d'inclusió de dones en els continguts educatius.

Les dones no formen part de la visió de món que es forja en el sistema educatiu. La marcada absència de referències femenines en els llibres de text, a penes un 7,6% de presència femenina, segons l'estudi realitzat a la Universitat de València sobre els manuals espanyols constitueix un dels mecanismes més actius de deslegitimació social de les dones. A qui no se li reconeixen les contribucions culturals, no se li concedeix valor social i, per tant, se li nega el paper de subjecte protagonista de la cultura i la història. Aquesta cultura androcèntrica, que es transmet des del sistema educatiu, és una de les bases estructurals de les desigualtats socials de gènere. Les implicacions d'aquesta absència de dones en els manuals són de tres tipus: culturals, perquè s'escamoteja bona part del patrimoni cultural comú i es transmet una cultura empobrida, parcial i androcèntrica (perquè es transmeten majoritàriament referents masculins i se centra en els homes), però que, de manera fraudulenta, es presenta com a “universal”; socials, perquè la falta de reconeixement de les aportacions femenines a la cultura les condemna a la irrellevància social. A qui no se li reconeixen les aportacions culturals, no se li concedeix valor social i això afavoreix i alimenta discriminacions que van des de la violència de gènere al sostre de cristall o la bretxa de gènere digital; i educatives, perquè hi ha una transmissió cultural fallida i no s'educa en igualtat d'oportunitats. I aquesta situació és similar en tots els països europeus.

El projecte naix com a resposta europea a aquesta necessitat comuna i l'objectiu és oferir instruments d'intervenció didàctica que servisquen per a corregir la visió androcèntrica de la cultura transmesa en l'educació i recuperar l'oblidat patrimoni cultural europeu d'autoria femenina, introduint una perspectiva cultural més completa en els continguts educatius.
 

Últimes notícies