Modalitat: Semipresencial
Data d'inici: 25/04/24
Data de finalització: 26/4/24 en aula virtual ESFMB
Hores: 10
Professorat responsable: Sonia Ibánez i Joan Blanco
Certificat: Conselleria d'Educació
Matrícula: Oberta

Objectius:

 • - Conéixer la normativa que regula els CEM i les seues funcions
 • - Conéixer la normativa que regula les comissions d'escolarització i les seues funcions
 • - Conéixer la normativa que regula l'admissió i l'arranjament escolar
 • - Reforçar el valor dels CEM
 • - Potenciar la participació activa en els CEM i les comissions d¿escolarització.
 • - Conéixer algunes experiències actives en els CEM

 

Continguts:

 • - Normativa vigent i canvis normatius
 • - El procés d'admissió
 • - Districte
 • - L'arranjament escolar
 • - L'informe d¿escolarització
 • - Experiències

Metodologia


Criteris d'avaluació

 • Compliment dels horaris i els termes establerts
 • Procediment: Enquesta dels participants i autoavaluació del professorat
 • Assoliment dels objectius del curs
 • Implicació de les persones participants
 • Implicació del professorat
 • Autoavaluació del professorat i de l'alumnat.

 

Horari d'atenció del tutor

El que marque el professorat en l'aula virtual per a les tutories i els dies presencialsde.

 

Equipament informàtic mínim

Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet  i conexió a Internet

 

Coneixements previs

 • Informàtica a nivell d'usuari.

 

Comunicació amb el/la tutora

  • Les eines de comunicació que s'utilitzaran són els fòrums
  • El correu electrònic
  • Els dies de classe presencial

 

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

 

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.


L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

 
Àrea i nivell: Professorat docent de tots els nivells i totes les etapes educatives.
Competències professionals: Desenvolupament professional docent.
Lloc de realització: Aula virtual ESFMB - Seu STEPV València - Seu STEPV Alacant - Seu STEPV Catelló
Nombre d'edicions: 3
Màxim de participants: 75
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: Gratuït
Preu per a no afiliades: 30€
 

 

MATRICULA'T